Projekt NCBR
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza | Cel projektu: Opracowanie inteligentnego systemu telemedycznego z funkcją predykcji upadków. | Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 7 955 250,00 zł | Dofinansowanie przyznane przez Centrum wynosi: 5 914 625,00 zł

Klientów indywidualnych zapraszamy do naszego sklepu w którym można kupić opaskę telemedyczną SiDLY wraz z pakietem teleopieki.

System SiDLY umożliwia monitorowanie parametrów pacjentów w szpitalu oraz w warunkach domowych z wykorzystaniem opaski telemedycznej.

Zobacz jakie korzyści może odnieść samorząd wprowadzając system teleopieki nad seniorami SiDLY.

Zobacz jak system SiDLY może zwiększyć bezpieczeństwo pracy Twoich pracowników.

SiDLY to polski producent profesjonalnego urządzenia medycznego w formie opaski na nadgarstek.

Stworzyliśmy produkt, oraz oprogramowanie od początku inwestując nieustannie w jego rozwój.


SiDLY zostało wyróżnione w raporcie „IoT w Polskiej Gospodarce” przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pobierz pełny raport

Pionierski system
telemedyczny

Rozwój
technologii

Europejska myśl
techniczna

Usługa świadczona
przez ratowników 24h.

System telemedyczny platforma teleopieki
+
aplikacja mobilna
+
opaski telemedyczne
Poznaj w 2 minuty jak działa system telemedyczny SiDLY.
Zadzwoń : +48 222 437 737
Zrealizowaliśmy ponad 2000 akcji ratujących zdrowie.
PROJEKT REALIZOWANY W
WOJ. WIELKOPOLSKIM

Skarżąca się na duszności i problemy z oddychaniem Seniorka nacisnęła przycisk SOS na opasce telemedycznej. Opaska automatycznie wysłała sygnał alarmowy na platformę, który został zarejestrowany przez całodobowe centrum telemonitoringu.

Brak możliwości nabrania powietrza oraz ból przepony utrudniały prawidłowe oddychanie. Ratownik pilnie wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala.

PROJEKT REALIZOWANY W
WOJ. POMORSKIM

Uczestnik projektu, przebywając w łazience, upadł z wysokości 1,5m. Zdarzenie było tak niefortunne, że nastąpiło uderzenie klatką piersiową o wannę.

Detektor upadku, znajdujący się w opasce telemedycznej, wyzwolił funkcję lokalizacji i wysłał sygnał na platformę, co pozwoliło na natychmiastowe ustalenie obszaru przebywania Seniora i szybkie wezwanie służb ratunkowych.

heart
PROJEKT SOS DLA SENIORA REALIZOWANY W
WOJ. LUBELSKIM

Podopieczna projektu skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z zaśnięciem.

Opaska telemedyczna SiDLY dokonała pomiaru tętna, w efekcie czego Ratownik w telecentrum zarejestrował zbyt wysokie parametry funkcji życiowych u Seniorki i zgodnie z obowiązującymi procedurami powiadomił Zespół Ratownictwa Medycznego. Podopieczna została przewieziona do szpitala.

Klienci SiDLY

0 +
użytkowników opaski
i systemu SiDLY
0 +
jednostek, i instytucji,
które wybrały system SiDLY

wykonujemy

0 +
Pomiarów wykonywanych przez
opaskę każdego miesiąca

Aktualności

Partnerzy

Nagrody i wyróżnienia

Media o SiDLY

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”