Projekt NCBR
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza | Cel projektu: Opracowanie inteligentnego systemu telemedycznego z funkcją predykcji upadków. | Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 7 955 250,00 zł | Dofinansowanie przyznane przez Centrum wynosi: 5 914 625,00 zł

Jesteśmy liderem na rynku teleopieki

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI

dostarczamy certyfikowane
rozwiązania oraz wysokiej jakości usługi

SZPITAL
I PLACÓWKI MEDYCZNE

Sprawdzone rozwiązania w zakresie monitorowania parametrów pacjentów w szpitalu oraz w warunkach domowych

Jesteśmy partnerem Polskiej Federacji Szpitali. Realizujemy projekty naukowe oraz badawczo rozwojowe, m. in. z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

SAMORZĄDY
I FUNDACJE

Opaska telemedyczna sidly nr 1 w polsce! rozwiązanie wybrane przez ponad 600 samorządów

Opaska i teleopieka SiDLY były najczęściej wybierane przez samorządy w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022. Dostarczamy rozwiązania dla 607 instytucji.

PRZEMYSŁ
FIRMY PRODUKCYJNE

Wspieramy pracowników wykonujących prace niebezpieczne oraz osoby zatrudnione na stanowiskach krytycznych

Współpracujemy z przedsiębiorstwami z branży motoryzacyjnej, budowlanej oraz produkcyjnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM SIDLY​

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, aby omówić interesujące Państwa produkty i usługi

przykłady referencji

" Dbamy o bezpieczeństwo seniorów
i podnosimy komfort życia codziennego"

teleopieka w samorządzie

– Chcemy, by nasi seniorzy wiedzieli i przede wszystkim czuli, że żyć pięknie można w każdym wieku. Oprócz wszelkich rozrywek, (…) dbamy także o ich bezpieczeństwo i podnosimy komfort życia codziennego – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna (tygodnikketrzynski.pl/).

Kętrzyn jest pierwszą gminą, która w 2023 roku rozpoczęła realizację projektu teleopieki z funduszy Korpusu Wsparcia Seniorów 2023.

wsparcie opieki szpitalnej

Niewydolność serca jest jedną z najczęstszych chorób w krajach rozwiniętych i dotyka około 1-2% populacji. Mimo złożonych schematów leczenia, choroba pozostaje postępująca i każde jej zaostrzenie zwiększa ryzyko zgonu lub braku powrotu do wyjściowego poziomu funkcjonowania pacjenta. Zastosowanie telemedycyny może umożliwić wczesne wykrycie pogorszenia stanu pacjenta i prewencję dekompensacji. – Wierzę, że projekt może przyczynić się do poprawy jakości życia oraz skuteczności leczenia pacjentów z niewydolnością serca.

doktor Oliwia Matuszewska-Brycht
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

" Projekt może przyczynić się do poprawy
jakości życia oraz skuteczności leczenia
pacjentów z niewydolnością serca"
"Takie opaski powinni mieć wszyscy
starsi ludzie, one ratują życie"

indywidualnie

Regina Piejko (66 l.) z Zabrza jest wdzięczna, że 2 miesiące temu dostała opaskę, monitorującą jej funkcje życiowe. — Na własnej skórze przekonałam się, że jest potrzebna. Wzywałam pomoc i otrzymałam ją natychmiast. Ta opaska jest lepsza niż telefon — mówi zabrzanka.

— Ostatnio tak się źle poczułam, że prawie straciłam przytomność. Zdążyłam wcisnąć guzik na opasce i od razu odezwała się dyspozytornia. Podczas rozmowy pouczono mnie co mam robić. Na szczęście nie musieli mnie zabierać do szpitala, pomogli mi telefonicznie.

(źródło: FAKT, 14.11.2022, Aleksandra Ratajczak)

Potwierdzona wysoka jakość urządzeń, technologii i usług SiDLY.
Ponad 500 referencji od firm, jednostek i użytkowników indywidualnych.

SPRAWDŹ, JAK TECHNOLOGIA SIDLY
WSPIERA POSZCZEGÓLNE BRANŻE

SZPITAL
I PLACÓWKI MEDYCZNE

SAMORZĄDY
I FUNDACJE

PRZEMYSŁ
FIRMY PRODUKCYJNE

KLIENT INDYWIDUALNY

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”