W tegorocznej edycji konkursu na najlepszą europejską inicjatywę dotyczącą rozwoju usług społecznych zgłoszono aż 119 wniosków z całej Europy. Spośród nich do ścisłego grona nominowanych do nagrody, jury wybrało polski projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, który został nominowany w kategorii „Transformacja cyfrowa.”. Głosowanie internautów trwa do 4 listopada. To ono pozwoli wyłonić zwycięzcę.

Europejskie Nagrody Usług Społecznych (ESSA) przyznawane są za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji usług społecznych. Ocenie podlega innowacyjność, skuteczność realizacji i ciągła praca, wykonana przez zarządzających publicznymi usługami socjalnymi, fundatorów, planistów i dostawców usług społecznych.

Projekt realizowany jest przy współpracy ROPS w Toruniu, firmy Conectio oraz SiDLY. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej,wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii – opaski telemedycznej SiDLY połączonej z usługą teleopieki. W projekcie ponad 3 i pół tysiąca mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Swój głos możesz oddać klikając w link: https://lnkd.in/d5Wjn_WJ

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.