400 bezpiecznych seniorów w Wałbrzychu pod opieką SiDLY

Wałbrzych jest jednym z liderów wdrażania teleopieki w Polsce. Z usługi SiDLY korzysta tu już 400 mieszkańców pow. 65 roku życia. Usługa teleopieki stanowi odpowiedź na potrzeby seniorów w zakresie zapewnienia odpowiedniej opieki oraz przeciwdziałania samotności osób starszych.

Pani Cecylia jest wdzięczna, że ponad rok temu otrzymała od władz miasta opaskę telemedyczną SiDLY. -To było przed Sylwestrem, 29 grudnia – ciśnienie mi bardzo skoczyło i dalej rosło, zadzwoniłam do przychodni, ale mi powiedziano, że mnie nikt nie przyjmie, potem do drugiej, trzeciej i to samo. Nacisnęłam guzik [na opasce] . Zrobiło się czerwone to kółeczko. Ratownik się odzywa: „Pani Cecylio co się stało?” Ja mówię właśnie, że mam takie wysokie ciśnienie, nikt mnie nie chce przyjąć. I za kilka chwil pogotowie było. Było pogotowie, znieśli mnie na dół, na podwórko, zrobili mi badania i zawieźli do szpitala. Całe szczęście – opowiada Pani Cecylia, która kilka dni spędziła na obserwacji w szpitalu.

Wałbrzyski MOPS korzysta z program teleopieki już 2 rok. Jak podkreśla, istotne jest, że usługa działa w trybie ciągłym, zapewniając całodobowe wsparcie seniorom. Usługa finansowana jest ze środków pozyskanych z rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów. -Docierają do nas informacje, że seniorzy są zadowoleni, że czują się bezpiecznie i że teraz bez tej opaski już nie wyobrażają sobie życia – mówi Magdalena Stefańska, Dyrektor MOPS w Wałbrzychu. Aktualnie środki w ramach programu przyznawane są na 1 rok kalendarzowy, jednak gmina zabezpiecza środki własne, by seniorom nie odebrać opasek po tym okresie.

-Opaska jest doskonałym wsparciem całego systemu, który oferuje miasta dla seniorów. Opaska - i na tym nam najbardziej zależało, a firma SiDLY taką opaskę oferuje - jest prosta. Tam jest jeden przycisk. Senior nie musi się nad niczym zastanawiać. I to było dla nas naprawdę bardzo ważne, podejmując decyzje o wyborze opaski.
Magdalena Stefańska
Dyrektor MOPS w Wałbrzychu

Wśród najważniejszych aspektów teleopieki, na które zwracają uwagę seniorzy są:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, szybkiej reakcji na zgłoszenie alarmowe, ale także psychicznym. Seniorzy nie boją się wychodzić z domu, a co więcej, także rodzina czuje się spokojniejsza, bo wie, że ich bliscy mają opiekę zapewnioną przez ratowników medycznych.
  • Monitorowania zdrowia – opaska jest pierwszym w Europie urządzeniem medycznym do teleopieki, które uzyskało certyfikację w klasie IIa. Oznacza to, że wykonywane przez nią pomiary tętna i saturacji mają wartość medyczną – są rzetelne i mogą służyć ocenie stanu zdrowia, w przeciwieństwie do poglądowych wyników uzyskiwanych z gadżetów typu smartwatch.
  • Aktywizacja – seniorzy stają się bardziej aktywni. Niejednokrotnie kontaktują się z ratownikami, by podziękować im, że dzięki ich opiece i opasce mogą wyjść swobodnie z domu. Już się nie boją.
To jest bardzo pomocne. Tak się czuje, że nie jestem sama. Że jest ktoś. Nawet do telefonu to trzeba dojść, wziąć, a opaskę ma się zawsze przy sobie. Tak bez wysiłku można nacisnąć. Każdy może, nawet gdy człowiek jest słaby
Pani Cecylia
użytkowniczka opaski SiDLY

Zobacz materiał przygotowany przez Dziennik Wałbrzych

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”