Jak Polska staje się championem w obszarze MedTech?

Polskie technologie medyczne, które podbijają europejski rynek, stanowiły główne zagadnienie debaty eksperckiej “Jak Polska staje się championem w obszarze MedTech?”, która odbyła się 18 października br. w Google Campus Warsaw. W kręgu zainteresowania uczestników znalazła się polska technologia SiDLY, która jako pierwsza w Europie uzyskała certyfikat wyrobu medycznego w klasie IIa. To przełomowe osiągniecie polskiej firmy sprawia, że wkracza ona na europejski rynek usług medycznych.

Uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać  dyskusji z udziałem między innymi Michała Kramarza (Google), Ryszarda Olszanowskiego (Izba Gospodarcza), Jakuba Chwiećko (lekarz, innowator), Magdaleny Kołodziej (Fundacja My Pacjenci) oraz Edyty Kocyk (SiDLY), w trakcie której poruszono istotne zagadnienia bezpieczeństwa wyrobów i usług medycznych.

Sektor MedTech (technologii medycznych) stanowi kluczowy obszar innowacji oraz inwestycji, który ma potencjał znacząco poprawić opiekę zdrowotną i jakość życia pacjentów na całym świecie. Certyfikowana technologia medyczna, oparta na zaawansowanych algorytmach i sztucznej inteligencji, to bez wątpienia przyszłość opieki społecznej i zdrowotnej, która staje się bardziej efektywna i dostępna dla wszystkich grup pacjentów. Opaska telemedyczna, którą zaprezentowała firma SiDLY, pozwala na szybszą diagnostykę, skuteczniejsze leczenie oraz stałe monitorowanie parametrów pacjentów, przynosząc korzyści zarówno personelowi medycznemu, jak i samym użytkownikom. Co najważniejsze, opaska SiDLY, jako pierwsza w Europie uzyskała status wyrobu medycznego w klasie IIa, co stanowi potwierdzenie wykonywania przez nią wiarygodnych pomiarów parametrów życiowych pacjentów.

“Nie chodzi o to, by obniżać koszty, ale by podwyższać jakość.

Sektor MedTech (technologii medycznych) stanowi kluczowy obszar innowacji oraz inwestycji, który ma potencjał znacząco poprawić opiekę zdrowotną i jakość życia pacjentów na całym świecie. Certyfikowana technologia medyczna, oparta na zaawansowanych algorytmach i sztucznej inteligencji, to bez wątpienia przyszłość opieki społecznej i zdrowotnej, która staje się bardziej efektywna i dostępna dla wszystkich grup pacjentów. Opaska telemedyczna, którą zaprezentowała firma SiDLY, pozwala na szybszą diagnostykę, skuteczniejsze leczenie oraz stałe monitorowanie parametrów pacjentów, przynosząc korzyści zarówno personelowi medycznemu, jak i samym użytkownikom. Co najważniejsze, opaska SiDLY, jako pierwsza w Europie uzyskała status wyrobu medycznego w klasie IIa, co stanowi potwierdzenie wykonywania przez nią wiarygodnych pomiarów parametrów życiowych pacjentów. 

Wszystkie rozwiązania, które tworzymy to nie są gadżety tylko to są profesjonalne wyroby medyczne, które mają szansę być zastosowane nie tylko w opiece społecznej, ale również w szerokiej polityce zdrowotnej. Trzeba patrzeć przede wszystkim na pacjenta –  mówi Edyta Kocyk, prezes SiDLY. 

Sektor MedTech (technologii medycznych) stanowi kluczowy obszar innowacji oraz inwestycji, który ma potencjał znacząco poprawić opiekę zdrowotną i jakość życia pacjentów na całym świecie. Certyfikowana technologia medyczna, oparta na zaawansowanych algorytmach i sztucznej inteligencji, to bez wątpienia przyszłość opieki społecznej i zdrowotnej, która staje się bardziej efektywna i dostępna dla wszystkich grup pacjentów. Opaska telemedyczna, którą zaprezentowała firma SiDLY, pozwala na szybszą diagnostykę, skuteczniejsze leczenie oraz stałe monitorowanie parametrów pacjentów, przynosząc korzyści zarówno personelowi medycznemu, jak i samym użytkownikom. Co najważniejsze, opaska SiDLY, jako pierwsza w Europie uzyskała status wyrobu medycznego w klasie IIa, co stanowi potwierdzenie wykonywania przez nią wiarygodnych pomiarów parametrów życiowych pacjentów. 

Wszystkie rozwiązania, które tworzymy to nie są gadżety tylko to są profesjonalne wyroby medyczne, które mają szansę być zastosowane nie tylko w opiece społecznej, ale również w szerokiej polityce zdrowotnej. Trzeba patrzeć przede wszystkim na pacjenta –  mówi Edyta Kocyk, prezes SiDLY. 

„Status wyrobu medycznego oznacza, że pomiary tętna i saturacji wykonywane przez opaskę SiDLY dają rzetelne wyniki, umożliwiające podjęcie decyzji medycznych i wdrożenie odpowiedniej procedury diagnostycznej, ratunkowej lub stałej opieki” – wyjaśnia Edyta Kocyk, Prezes i Założycielka SiDLY - “To nie tylko osiągnięcie firmy SiDLY, ale też kamień milowy w rozwoju rynku MedTech w Europie, który może skierować nas w kierunku bardziej dostępnej, oszczędnej a jednocześnie efektywnej opieki zdrowotnej i społecznej”

Podczas wydarzenia w Google Campus zaprezentowano najnowszy raport “Teleopieka medyczna jako recepta na niską dostępność oraz wysokie koszty opieki zdrowotnej”, który został opracowany przez zespół SiDLY na podstawie danych Centrum Teleopieki. Ukazuje one perspektywy, jakie stwarza zastosowanie opieki telemedycznej w kontekście poprawy bezpieczeństwa pacjentów, jak i dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Zostaw dane, aby otrzymać Raport Teleopieka 2023:

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”