Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


Wyróżnienie dla SiDLY „Mikroprzedsiębiorca Roku”

Takie chwile motywują nas i inspirują do działania! Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i wyróżnienie dla SiDLY!

Kolejny powód do dumy. Nasza innowacyjna działalność została ponownie doceniona. 23 czerwca, jako jedyna firma działająca w obszarze telemedycyny, uczestniczyliśmy w uroczystej gali wręczenia nagród w Konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku, która odbyła się w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. W tym roku po raz jedenasty wręczono nagrody najlepszym polskim mikrofirmom, których zgłosiło się aż 528. Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Kapituła konkursu doceniła sposób prowadzenia i innowacyjną działalność SiDLY Sp. z o.o. Zainteresowanie wzbudził rokujący na przyszłość produkt firmy. SiDLY Sp. z o. o. otrzymała wyróżnienie, które założycielka firmy Edyta Kocyk odebrała z rąk Pani Ilony Olszewskiej Dyrektor Departamentu Segmentu Klienta Zamożnego City Handlowy. To dla nas ogromne wyróżnienie, które jest motorem napędowym do dalszego działania i rozwoju firmy. Motywuje nas i inspiruje!

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”