Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

SiDLY prelegentem podczas Konferencji „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami” w Warszawie.

Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nad osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Konferencja pt. „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami”, która odbyła się 1. lutego w Warszawie była doskonałą okazją do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali, przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki jak też firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz personelu medycznego – aby mogli oni podzielić się nowoczesnymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla seniorów. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi jakość ich życia ulega znacznej poprawie.

Spotkanie w Centrum Konferencyjnym w ścisłym centrum miasta rozpoczęło się o godzinie 9.30. Podczas prelekcji – Prezes SiDLY Edyta Kocyk podzieliła się zagadnieniem „Wykorzystania opasek telemedycznych w usługach medycznych i opiekuńczych.”

Podczas trwającej konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z materiałami, jakie przygotowaliśmy dla odwiedzających stoisko SiDLY.

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na zaufaniu i odgrywa coraz większe znaczenie przy współczesnym trybie życia. Pomimo faktu, że obecnie funkcjonuje wiele ośrodków senioralnych, to dopiero od niedawna powstają takie, które mogą zagwarantować komfortowe warunki mieszkania oraz leczenia osobom starszym.

*zdjęcia facebook PIRB

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”