Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


Michał Pizon współzałożyciel SiDLY jednym z prelegentów MEDmeetsTECH

W ostatni weekend Michał Pizon, współzałożyciel SiDLY, gościł jako prelegent na konferencji MEDmeetsTECH podejmującej tematykę w obszarach medycyny i technologii.

Wydarzenie to miało na celu umożliwić nawiązanie współpracy oraz wymianę doświadczeń ekspertów z dziedziny medycyny, technologii, jak również inwestorów i przedsiębiorców. Nasza prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Cieszymy się, że nasza firma może uczestniczyć w tego typu spotkaniach, co stanowi dla nas potwierdzenie, że nasze działania spotykają się z dużym zainteresowaniem na rynku. Zarazem staramy się stale inwestować w rozwój oraz jeszcze lepsze dopasowanie naszej oferty do potrzeb klientów.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem z nami współpracy zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://www.sidly-care.eu/pl/ i bezpośredniego kontaktu office@sidly.eu.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”