Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY docenione na arenie międzynarodowej

Edyta Kocyk, CEO naszej firmy znalazła się na zaszczytnym 26. miejscu w rankingu niemieckiego magazynu Hundert „Female Startup Founders Europe”:

http://amsterdam.impacthub.net/2016/05/13/press-release-berlin-startup-project-the-hundert-presents-100-female-european-startup-founders/

Jest to szczególne wyróżnienie i tym samym potwierdzenie, że SiDLY coraz silniej zaznacza swoją pozycję nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym. Na uwagę zasługuje fakt, że nasz startup to jeden z trzech wyróżnionych w rankingu startupów polskich.

O tym jak ważny jest to ranking może świadczyć fakt, że na jego rolę zwraca również uwagę Forbes, podkreślając, że wszystkie nagrodzone wyróżnia niezwykła determinacja i przedsiębiorczość:

http://www.forbes.com/sites/kaviguppta/2016/05/23/100-female-founders-encourage-europes-women-to-start-a-business/#3bc20d49690c

Serdecznie gratulujemy również dwóm pozostałym Polkom, które zostały uhonorowane w rankingu.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”