1

Poznaj SiDLY Care – #1 Mierzenie tętna

Czy kiedykolwiek przeszedłeś zawał serca? Czy ktoś z twojej rodziny choruje na nadciśnienie tętnicze? A może ktoś z twoich bliskich cierpi na choroby serca?

Dobra kondycja serca jest ogromnym wyzwaniem naszych czasów – na serce chorujemy coraz częściej, z drugiej strony mamy coraz większy dostęp do wiedzy i rozwiązań umożliwiających przeciwdziałanie jego schorzeniom.

Warto poznawać kolejne, takie jak regularny monitoring pulsu, które pomagają zawczasu zdiagnozować nieprawidłowości związane z układem krążenia.

Regularny pomiar tętna – dlaczego tak ważny?

Tętno, inaczej puls jest rytmicznym zwężaniem się naczyń tętniczych, które jest uzależnione od pracy serca. Prawidłowe tętno odzwierciedla więc prawidłową pracę serca. Zbyt szybki lub zbyt wolny puls może być objawem chorób serca. Pomiar tętna, obok pomiaru ciśnienia tętniczego i temperatury ciała jest jednym z podstawowych badań pozwalających ocenić kondycję i stan zdrowia naszego organizmu. Na co dzień możemy nie przywiązywać szczególnej wagi do naszego tętna, jednak mierzenie tętna jest w szczególności wskazane osobom, które:

– przebyły zawał serca

– chorują na schorzenia kardiologiczne, np. bradykardię czy tachykardię

– na co dzień dbają o swoje zdrowie, niezależnie od wieku

– są aktywne fizycznie

– spodziewają się dziecka (kobiety w ciąży)

Można wskazać dużo więcej przypadków, w których regularne pomiary tętna mogą stanowić cenną informację dotyczącą stanu zdrowia. We wszystkich tych przypadkach niezbędne może się okazać noszenie urządzeń stale monitorujących puls. Na wszystkie te problemy odpowiada pulsometr dostępny w urządzeniu SiDLY Care.

Pomiar tętna w urządzeniu SiDLY Care

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych sensorów i algorytmów, Funkcja HeartSecure w opasce SiDLY Care pozwala na regularne badanie rytmu pracy serca. Pomiar pulsu przez opaskę SiDLY Care polega na mierzeniu poziomu tlenu w hemoglobinie w naczyniach włosowatych.

Procedura pomiaru tętna w urządzeniu SiDLY Care jest niezwykle prosta. Pierwszym etapem, który jest niezbędny dla działania każdej funkcjonalności, jest synchronizacja urządzenia z aplikacją mobilną i platformą internetową. Proces ten został dokładnie opisany w instrukcji obsługi – zajmuje maksymalnie kilka minut.

Po dokonaniu synchronizacji możemy cieszyć się regularnymi pomiarami tętna. Mogą być wykonywane w różnych odstępach czasu – użytkownik może samodzielnie ustawić odstępy między kolejnymi pomiarami od 30 min do 10 godzin. Każdy pomiar jest sygnalizowany zaświeceniem się niebieskiej diody na opasce. Wyniki dostępne są na platformie internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1

 

Pomiary mogą być monitorowane w jeszcze wygodniejszy sposób – w aplikacji mobilnej dostępnej na systemy Android i iOS.

2

 

Ponadto, w przypadku przekroczenia zadeklarowanych wartości progowych tętna dla danego użytkownika, nastąpi wyzwolenie alarmu informującego o wartości poza bezpiecznie przyjętą przez użytkownika normą. Domyślna norma tętna to od 45 do 120 uderzeń na minutę. Aby dostosować ustawienia, należy otworzyć platformę internetową i kliknąć na ikonkę użytkownika (pierwsza od lewej), aby następnie za pomocą widełków dostosować osobiste normy tętna.

 

 3

 

 

W razie gdy zakres zostanie przekroczony, zostanie przesłane powiadomienie „Heart Rate” do aplikacji mobilnej oraz informacja zostanie odnotowana na paltformie internetowej. Dzięki temu każda nieprawidłowość zostanie szybko zauważona!

 

 

4 2

 

 

Inne funkcjonalności SiDLY Care

Pamiętajmy, że opaska SiDLY Care to nie tylko pomiar pulsu. Zawiera również wiele innych funkcji dedykowanych opiece nad zdrowiem swoim i bliskich. Urządzenie zawiera jedyną na rynku kombinację funkcji, zapewniającą kompleksowość monitoringu, to jest:

– pomiar temperatury skóry (SkinWatcher)

– przypomnienie o zażyciu leków (PillManage)

– licznik kroków (StepChecker)

– barometr (AirMonitor)

– detektor upadków (SmartDetector)

– lokalizacja użytkownika opaski (LocationTracker)

– przycisk SOS (CareButton)

Nie potrzebujesz kilku urządzeń medycznych bo teraz wszystkie znajdują się w jednej opasce. Odwiedzając stronę SiDLY Care dowiesz się więcej o urządzeniu, które zostało stworzone aby zapewnić opiekę Tobie i Twoim bliskim niezależnie od miejsca i czasu.

 

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”