Misja gospodarcza do Danii

W dniach 21 – 23 sierpnia, Polska Agencja Inwestycji i Handlu z oddziałem w Danii zorganizowała dla SiDLY 3-dniową misję gospodarczą. W trakcie misji SiDLY spotkało się z przedstawicielami największych firm opiekuńczych, oraz telemedycznych w Danii.

 

Misja gospodarcza miała na celu nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych, które pozwolą na wdrożenie systemu teleopieki SiDLY do jednostek w Danii. Poziom zorganizowania spotkań i ich wartość merytoryczna była na tak wysokim poziomie, iż już zaowocowała konkretnymi projekcjami współpracy z poszczególnymi firmami. Rynek duński jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla rozwiązań teleopieki. Bardzo wysoka ilość inwestycji prywatnych i rządowych w rozwiązania dla seniorów sprawia, że system teleopieki SiDLY ma ogromne możliwości wdrożeniowe.

Podczas drugiego dnia misji, SiDLY uczestniczyło w kwalifikacjach do Odense Investor Summit 2018. Sukcesem zakończyła się prezentacja Michała Pizona, współzałożyciela firmy. SiDLY zostało wybrane jako jeden z 25 startupów, które zaprezentują się przed 100 globalnych inwestorów w Odense i tym samym weźmie udział w konkursie Start Up Competition w Odense.

W misję osobiście zaangażował się Dyrektor oddziału PAIH w Danii, Pan Łukasz Szymaszek, któremu składamy serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie, skuteczność, oraz wysoki poziom merytoryczny zorganizowanych spotkań. Firmę SIDLY reprezentował współzałożyciel firmy, Michał Pizon.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”