Edyta Kocyk w sesji plenarnej „Kobiety tworzą innowacje”

Współzałożycielka SiDLY i laureatka VI edycji konkursu „Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku” miała zaszczyt uczestniczyć w III sesji plenarnej „Kobiety tworzą innowacje” jako jedyna przedstawicielka firmy zajmującej się telemedycyną i konstruowaniem innowacyjnych urządzeń do teleopieki.

30 czerwca w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „Lean in STEM Jak wspierać kobiety w nauce i technologii” zorganizowana przez CEO Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – Biankę Siwińską. Konferencja dotyczyła istoty kształcenia STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) oraz zmian cywilizacyjnych związanych z coraz większą aktywnością kobiet na kierunkach technicznych i ścisłych.

Partnerem konferencji była między innymi Ambasada USA. Key note speech wygłosił gość specjalny – Andrea Jones z agencji kosmicznej NASA, odpowiedzialna za projekty wspierające młodych ludzi, a w szczególności kobiety, w zainteresowaniach związanych z naukami ścisłymi.

Wśród zaproszonych do panelu „Kobiety tworzą innowacje”, oprócz Edyty Kocyk, były również Daria Tataj – CEO Tataj Innovation, Katarzyna Walczyk – prezeska Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Marta Duvall – prezeska Sieć Kobiet Nauki. Prowadzącą była profesor Anna Rogut – Przewodnicząca Rady NCBR – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między innymi na temat wspierania polskich innowacyjnych firm na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w USA. SiDLY, jako młoda firma technologiczna, otrzymała wiele wskazówek, które z pewnością zamierza wykorzystać przy ekspansji międzynarodowej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i słowa wsparcia, jakie otrzymaliśmy podczas konferencji.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”