Edyta Kocyk na konferencji PARP i w telewizji TVP3

8.12.2016 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie odbyła się VI Konferencja Badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w której panelistką była Prezes SiDLY Edyta Kocyk.

Konferencja Badawcza to doroczne spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, podczas którego prezentowane są najnowsze idee dotyczące strategii rozwoju biznesu i innowacji w polskiej przedsiębiorczości. Przewodnim tematem tegorocznej edycji było strategiczne projektowanie innowacji w biznesie. W ramach konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Warunki sprzyjające projektowemu podejściu do innowacji” z udziałem Edyty Kocyk.

Edyta Kocyk, z perspektywy lidera innowacji w telemedycynie, podkreślała jakie są szanse i wyzwania stojące przed startupami, oraz całą branżą telemedyczną. Dzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie projektowania, wprowadzania innowacyjnego produktu na rynek krajowy i rynki zagraniczne oraz o planach na przyszłość. Pozostałymi panelistami byli: Robert Kostka-Zawadzki (Trend Scout), Tomasz Prucnal (Erkado Zbigniew Kozłowski), Agnieszka Żmudzińska (Dyrektor Działu Projektów Doradczych i Edukacyjnych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego), a dyskusję moderowała Paulina Zadura-Lichota (Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP).

Konferencja została objęta patronatem Dziennika Gazety Prawnej i TVP3. Prezes SiDLY udzieliła także wywiadu dla czwartkowego wydania „Dziennika Regionów” TVP3 w którym mówiła o genezie powstania SiDLYw kontekście innowacyjnych przedsiębiorstw.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji i osobom śledzącym transmisję online!

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”