SiDLY zwycięzcą największego przetargu na teleopiekę.

SiDLY wygrało przetarg na utworzenie Kujawsko Pomorskiego Telecentrum i utrzymanie systemu teleopieki, o wartości przekraczającej 2 mln zł. Usługi będą świadczone na rzecz Conectio, operatora regionalnej sieci województwa kujawsko-pomorskiego.

Po 6 miesiącach od ogłoszenia przetargu, SiDLY zostało zwycięzcą największego od 2018 roku przetargu na teleopiekę w Polsce, którego program obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. SIDLY, jako pionierska firma technologiczna w obszarze IoT w Polsce, uzyskała najwyższą liczbę punktów w przetargu. Umowa, podpisana 29 czerwca 2021 roku, jest jednocześnie największym jednorazowym kontraktem w historii SiDLY – obejmie 2 300 seniorów.

 

Prezes Conectio Sp. z o.o., Jarosław Boryń z Edytą Kocyk, Prezes Sidly Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, umożliwiających osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, a zarazem bezpieczne pozostanie w ich miejscu zamieszkania. W ramach współpracy seniorzy z województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyposażeni w opaski telemedyczne SiDLY, wraz z całodobowym dostępem do Telecentrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci techniczni teleopieki.

Duża część seniorów mieszka samotnie, a to wiąże się z ryzkiem braku pomocy w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych, zasłabnięcia czy upadku – mówi Edyta Kocyk, Prezes i Założycielka SiDLY. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzięki naszej współpracy z województwem kujawsko-pomorskim, ponad dwa tysiące seniorów, zyska poczucie bezpieczeństwa i całodobową teleopiekę.

Opaski SiDLY wyposażone są m. in. w przycisk SOS i detektor upadku oraz umożliwiają połączenie głosowe z Telecentrum. Będą dokonywały poglądowych pomiarów parametrów użytkownika i wysyłały dane na platformę, gdzie będą następnie analizowane. Gdy opaska wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS zostanie uruchomiony alarm. W takiej sytuacji ratownik z telecentrum będzie mógł za pośrednictwem opaski nawiązać kontakt z jej właścicielem – ocenić sytuację i zdecydować o ewentualnej interwencji.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim projektem partnerskim. Jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu oraz 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

SiDLY to polska firma oferująca usługę teleopieki na bazie własnego, autorskiego rozwiązania, w formie opaski na nadgarstek. Korzysta z niej już ponad 15 000 osób i ponad 300 jednostek. Każdego miesiąca opaski telemedyczne dokonują ponad 1 300 000 pomiarów, a w samym 2020 roku uratowały życie lub zdrowie ponad 400 osobom.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”