POLITYKA PRYWATNOŚCI SIDLY SP.

Właścicielem i operatorem serwisu www.sidly.eu (dalej: „Serwis”) jest SiDLY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00 -020 Warszawa (dalej: „SiDLY”).

Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa , w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w SiDLY ustanowiono politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej: „Polityka”).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest SiDLY.

II. INSPEKTOR

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się bezpośrednio z powołanym przez SiDLY inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem:

 • korespondencji mailowej pod adresem e-mail: iod@sidly.eu,
 • oraz listownie na adres siedziby SiDLY z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SiDLY przetwarza dane osobowe:

dla wykonania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

SiDLY przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy.

dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

SiDLY podlega szeregowi zobowiązań prawnych, m. in. wynikających z przepisów o rachunkowości.

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PBKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

SiDLY może przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu w przypadku: kontaktu Użytkownika Serwisu poprzez formularz kontaktowy, badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.

na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO)

Jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda, SiDLY będzie przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu marketingowego.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • przez czas wykonywania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych – przez czas wskazany w przepisach;
 • w zakresie marketingu realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu jej wycofania; przez czas niezbędny do wypełnienia uzasadnionych interesów SiDLY.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od realizowanych usług oraz działań, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do:

 1. upoważnionych pracowników SiDLY ,

 1. podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, tj. m.in.:

  • dostawców usług informatycznych;

  • podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym księgowe;

  • podmiotów współpracujących z SiDLY, np. dostawcy, dystrybutorzy,

 1. podmiotów przetwarzających dane osobowe we własnym imieniu, np.:

  • podmiotów prowadzących działalność płatniczą,

  • podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską;

  • podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się z w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przeniesienia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne, np. w przypadku chęci skorzystania z usług SiDLY lub w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

SiDLY zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zrealizowania określonego celu.

 

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych przypadkach dane osobowe Opiekunów i/lub użytkowników opasek SiDLY mogą pochodzić nie bezpośrednio od tych osób, a od podmiotów, z którymi SiDLY zawarło umowę na świadczenie usług.

IX. AKTYWNOŚĆ W SERWISIE

SiDLY informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z serwisem http://www.sidly-platform.com w logach systemowych tego serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego Użytkownik łączy się z serwisem. SiDLY będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również te dane oraz dane dotyczące czasu Twojego połączenia z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności w serwisie. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Serwis zbiera również automatycznie dane zawarte w tzw. plikach cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, utrzymywania sesji logowania na poszczególnych podstronach Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających i tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. SiDLY uprzedza jednak, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują osobę odwiedzającą stronę internetową przy kolejnych odwiedzinach strony www bądź też w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji .SiDLY stosuje trzy rodzaje plików cookies: (i) sesyjne pliki cookies, (ii) trwałe pliki cookies, (iii) zewnętrzne pliki cookies.

SESYJNE PLIKI COOKIE

To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Sesyjne pliki cookies są anonimowe i służą one do: optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów SiDLY.

TRWAŁE PLIKI COOKIES

Trwałe pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, ale przez cały czas przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami.

Za pomocą tych plików cookie zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi.

Trwałe pliki cookies gromadzą następujące informacje o użytkownikach: adres IP oraz dane, które udzielają nam informacji odnośnie do źródła, z którego użytkownik trafił na stronę SiDLY. Oprócz adresu IP, SiDLY nie zbiera żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość

użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania stron, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających.

SiDLY używa ich do:

 1. optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów SiDLY,

 1. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów.

 1. wymiany informacji z partnerami SiDLY w celu świadczenia usług. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE

Zewnętrzne pliki cookie umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk ’like’ czy ’share’. Zewnętrzne pliki cookies, które są stosowane to:

 1. połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,

 1. dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach, jak np. Google Analytics.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.