SiDLY uzyskuje status wyrobu medycznego

SiDLY uzyskała certyfikat medyczny klasy IIa na opaskę telemedyczną dedykowaną teleopiece. Jest to potwierdzenie, że produkowana przez firmę opaska telemedyczna,  wykorzystywana w teleopiece, to profesjonalne urządzenie, dzięki któremu uzyskujemy rzetelne pomiary parametrów życiowych. To niezwykle ważne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pacjenta oraz podjęcia właściwych kroków w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia

 

Opaska telemedyczna SiDLY, przeznaczona do teleopieki, spełnia restrykcyjne wymogi MDR i uzyskała certyfikat w klasie urządzeń medycznych IIa.  – Dzięki temu mamy pewność, że naszym pacjentom przekazujemy urządzenie o najwyższych standardach jakości i bezpieczeństwa, a zespół medyczny zyskuje dostęp do wiarygodnych danych, na podstawie których może podejmować decyzje i stawiać diagnozę medyczną – podkreśla Prezes Spółki, Edyta Kocyk.

Kluczowe dla zdrowia pacjentów i jakości usługi są profesjonalne sprzęty oraz jakościowo świadczona usługa teleopieki.

„Certyfikacja medyczna opaski telemedycznej otwiera nowe możliwości dla nas wszystkich! Od teraz zdrowie każdego użytkownika opaski może by całodobowo monitorowane, by odpowiednio szybko zareagować” – dodaje Edyta Kocyk.

Telecentrum medyczne SiDLY opiekuje ponad 50 tysiącami osób. Są to nie tylko osoby starsze, ale także osoby po udarach, w trakcie rehabilitacji kardiologicznej, czy osoby, które chcą czuć się bezpiecznie. Podstawowe funkcje opaski, takie jak pomiary medyczne, detektor upadku i omdlenia czy możliwość prowadzenia przez opaskę bezpośredniej rozmowy z ratownikiem medycznym,  umożliwiły uratowanie tysięcy osób, których zdrowie lub życie były zagrożone.

Dzięki uzyskaniu przez opaskę SiDLY statusu wyrobu medycznego możliwe jest również jej zastosowanie w placówkach medycznych oraz szpitalach w zakresie szerokiego spektrum  monitoringu zdrowia pacjentów.


Serdecznie zapraszamy do wspólnego rozwijania profesjonalnej teleopieki medycznej.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.