SiDLY uzyskuje status wyrobu medycznego

SiDLY uzyskała certyfikat medyczny klasy IIa na opaskę telemedyczną dedykowaną teleopiece. Jest to potwierdzenie, że produkowana przez firmę opaska telemedyczna,  wykorzystywana w teleopiece, to profesjonalne urządzenie, dzięki któremu uzyskujemy rzetelne pomiary parametrów życiowych. To niezwykle ważne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pacjenta oraz podjęcia właściwych kroków w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia

 

Opaska telemedyczna SiDLY, przeznaczona do teleopieki, spełnia restrykcyjne wymogi MDR i uzyskała certyfikat w klasie urządzeń medycznych IIa.  – Dzięki temu mamy pewność, że naszym pacjentom przekazujemy urządzenie o najwyższych standardach jakości i bezpieczeństwa, a zespół medyczny zyskuje dostęp do wiarygodnych danych, na podstawie których może podejmować decyzje i stawiać diagnozę medyczną – podkreśla Prezes Spółki, Edyta Kocyk.

Kluczowe dla zdrowia pacjentów i jakości usługi są profesjonalne sprzęty oraz jakościowo świadczona usługa teleopieki.

„Certyfikacja medyczna opaski telemedycznej otwiera nowe możliwości dla nas wszystkich! Od teraz zdrowie każdego użytkownika opaski może by całodobowo monitorowane, by odpowiednio szybko zareagować” – dodaje Edyta Kocyk.

Telecentrum medyczne SiDLY opiekuje ponad 50 tysiącami osób. Są to nie tylko osoby starsze, ale także osoby po udarach, w trakcie rehabilitacji kardiologicznej, czy osoby, które chcą czuć się bezpiecznie. Podstawowe funkcje opaski, takie jak pomiary medyczne, detektor upadku i omdlenia czy możliwość prowadzenia przez opaskę bezpośredniej rozmowy z ratownikiem medycznym,  umożliwiły uratowanie tysięcy osób, których zdrowie lub życie były zagrożone.

Dzięki uzyskaniu przez opaskę SiDLY statusu wyrobu medycznego możliwe jest również jej zastosowanie w placówkach medycznych oraz szpitalach w zakresie szerokiego spektrum  monitoringu zdrowia pacjentów.


Serdecznie zapraszamy do wspólnego rozwijania profesjonalnej teleopieki medycznej.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”