Bezpłatny Webinar

27.04.2021, start 13.00

Jak wdrożyć teleopiekę do samorządu

samorządy | fundacje | stowarzyszenia | domy seniora | jednostki związane z opieką senioralną

Zarezerwuj miejsce już dziś!

Korzyści, jakie może odnieść samorząd wprowadzając system teleopieki nad seniorami już dziś są ogromne: zwiększa się bezpieczeństwo osób starszych i komfort życia całych rodzin, a w konsekwencji wzrasta zadowolenie wyborców. Do 2050 roku 40% społeczeństwa stanowić będą seniorzy (60+), co tylko zwiększy wagę takich rozwiązań. Dla większości seniorów zdrowie jest sprawą kluczową. Wielu z nich mieszka samotnie, dlatego obawia się nagłych wypadków i związanych z nimi komplikacji zdrowotnych. Wczesne wykrywanie oraz szybka interwencja służb ratunkowych są jednymi z najbardziej kluczowych czynników wpływających na sprawność seniorów po wypadku, a co za tym idzie na poziom ich dalszego życia.

Podczas bezpłatnego webinaru „Jak wdrożyć teleopiekę do samorządu” przedstawicielki SiDLY: Edyta Kocyk – autorka projektu oraz Agnieszka Staśkiewicz – Dyrektor do spraw rozwoju teleopieki, opowiedzą o teleopiece w kontekście realizacji polityki senioralnej i poszerzania istniejącej oferty dla mieszkańców polskich miast i gmin wiejskich.

Liczba miejsc jest ograniczona!Agenda

  1. Teleopieka w realizacji polityki senioralnej.
  2. W jaki sposób przygotować się do realizacji projektu.
  3. Jak skorzystać z finansowania zewnętrznego na usługi teleopieki.
  4. Dobre praktyki w realizacji projektu.

Prowadzący

Edyta Kocyk
Założycielka polskiej firmy telemedycznej SiDLY

Agnieszka Staśkiewicz Dyrektor ds. rozwoju teleopieki

Organizator

To krajowy producent, który posiada status podmiotu leczniczego (Księga Rejestrowa nr: 000000232248). Oferowane przez nas urządzenia są certyfikowanymi produktami medycznymi. W naszym telecentrum dyżurują wykwalifikowani ratownicy.

Z teleopieki SiDLY korzysta ponad 250 samorządów i jednostek opiekuńczych.

Zaufali nam

W Polsce firmą o największym doświadczeniu we wdrożeniu rozwiązań teleopieki dla jednostek samorządów terytorialnych jest SiDLY. 

Czym jest teleopieka?

Teleopieka umożliwia wsparcie seniorów w codziennym funkcjonowaniu i ułatwia im  dostęp do świadczeń zdrowotnych. Odbywa się w sposób zdalny za pomocą specjalnie zaprojektowanej opaski na nadgarstek, która monitoruje funkcje życiowe użytkownika. Urządzenie jest też wyposażone w detektor upadków, funkcję lokalizacji i przycisk SOS.

W stanach zagrożenia życia, użytkownik może wcisnąć przycisk SOS, połączyć się z czynnym całą dobę centrum alarmowym i uzyskać pomoc.Teleopieka – dlaczego warto?

  • Realizacja polityki senioralnej i poszerzenie istniejącej oferty dla mieszkańców
  • Profesjonalna opieka nad seniorami i ich bezpieczeństwo 24 godziny na dobę
  • Możliwość opieki nad seniorami, którzy pozostają w swoich środowiskach domowych
  • Promocja i korzyści wizerunkowe
  • Zadowolenie mieszkańców

Zobacz Inne webinary

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”