Badania i Rozwój

Spółka SiDLY nieustannie rozwija technologię, uważnie słuchając swoich klientów. Spółka inwestuje w prace B+R będąc przekonanym, iż jest to jedyna droga do podnoszenia jakości i wartości usług oferowanym klientom.

Realizowane projekty B+R:
„Opracowanie inteligentnego systemu telemedycznego z funkcjami predykcji zdarzeń.”
„Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca.”
„Rozwój projektu telemedycznego SiDLY Safe.”

Opis projektu – Sidly Safe.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. 'Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty.
Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept ? BRIdge Alfa.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.