§ 1 Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie www.sidly.eu, zwanej dalej „Serwisem”. Serwis stanowi własność spółki SiDLY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 5 lok. 32, 00-643 Warszawa,, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 519219, REGON: 147363415, NIP:7010435677, z kapitałem zakładowym 15.650 zł, w całości wniesionym („SiDLY”).

§ 2 Zastrzegamy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. SiDLY nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

§ 3 Zbieramy tylko te dane osobowe, które są dla nas niezbędne. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego – Twoja zgoda okaże się konieczna. Możesz wówczas również zdecydować się na zapisanie do naszego newslettera oraz na wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej o SiDLY, jej działalności i produktach drogą elektroniczną – jest to Twoja dobrowolna decyzja – nie uzależniamy od niej możliwości kontaktu. Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych tylko w celu, jaki nam wskażesz przy ich udostępnieniu – czyli albo tylko w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, albo również w celu przesłania newslettera – jeśli na to także wyrazisz zgodę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się konieczne również wtedy, kiedy będziesz chcieć zarezerwować produkt SiDLY Care za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego. Twoja zgoda jest nam potrzebna do nawiązania z Tobą kontaktu celem ustalenia szczegółów rezerwacji, przekazania informacji o dostępności zarezerwowanych produktów oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży urządzenia SiDLY Care. Aby umożliwić nam kontakt telefoniczny z Tobą, należy zaznaczyć opcję: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SiDLY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu potwierdzenia, doprecyzowania i realizacji rezerwacji urządzenia SiDLY Care zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.” W przypadku braku zaznaczenia tej opcji, będziemy mogli się z Tobą skontaktować tylko drogą mailową.

§ 4 Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego, to Twoje imię lub imię i nazwisko oraz adres e-mail. Z kolei dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza rezerwacyjnego to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, kraj dostawy produktu i telefon kontaktowy, jeśli go podałeś. Administratorem danych jest SiDLY, tj. SiDLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 5 lok. 32 00-643 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 519219, REGON: 147363415, NIP:7010435677, o kapitale zakładowym 15.650,00 zł, w całości wniesionym.

§ 5 SiDLY nie przekazuje powierzonych jej danych osobowych innym podmiotom. Zastrzegamy sobie jednak możliwość powierzenia przetwarzania danych innym firmom w celu wykonywania przez te firmy na rzecz SiDLY czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, w takim zakresie, w jakim to będzie niezbędne dla wykonania tych celów i tylko w tych celach. Jeżeli jednak zdecydujesz się na otrzymanie newslettera, Twoje dane zostaną przekazane spółce FreshMail Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, wpisanej do Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000497051, NIP 6751496393, REGON 123040091, o kapitale zakładowym 133 400,00 zł, za pośrednictwem której wysyłamy nasze wiadomości e-mail. Freshmail wykorzystuje przekazane jej dane osobowe tylko w celu wysyłanie newslettera SiDLY i nie może przekazywać ich innym podmiotom.

§ 6 SiDLY zastrzega również, iż w określonych przepisami prawa przypadkach, może okazać się koniecznym przekazanie powierzonych danych osobowych upoważnionym organom, w zakresie i celu wynikającym z tych przepisów.

§ 7 Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż wynika to z celu w jakim zostały przekazane, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stawiają inne wymagania.

§ 8 W każdej chwili masz dostęp do swoich danych, do ich poprawiania, do żądania ich usunięcia, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania we wskazanym celu. Pamiętaj jednak, iż żądanie usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym celu spowoduje niemożność osiągnięcia danego celu (odpowiedzi przez SiDLY na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizację rezerwacji urządzenia SiDLY Care, czy też dalsze wysyłanie newslettera).

§ 9 SiDLY informuje, że z momentem połączenia się przez Ciebie z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego łączysz się z Serwisem. SiDLY będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również te dane oraz dane dotyczące czasu Twojego połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

§ 10 Serwis zbiera również automatycznie dane zawarte w tzw. plikach cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, utrzymywania sesji logowania na poszczególnych podstronach Serwisu, dostosowanie Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz dostępu do konta bez konieczności każdorazowego logowania się z tego samego urządzenia końcowego (jeżeli wybierzesz skorzystanie z takiej możliwości). Możesz w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. SiDLY uprzedza jednak, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

§ 11 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, SiDLY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa. SiDLY wskazuje zarazem, że nawet najbardziej zaawansowane technicznie środki bezpieczeństwa nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przed wirusami i atakami hackerskimi.