Edyta Kocyk

„Nigdy nie planowałam, że w przyszłości będę kreować rynek teleopieki. Doświadczenie życiowe, z jakim musiałam zetknąć się kilka lat temu sprawiło, że znalazłam w sobie siłę do tego, by stworzyć jeden z najbardziej innowacyjnych produktów teleopieki w Europie, który pomoże nie tylko najbliższej mi osobie, ale i innym osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi. To właśnie dla Was realizujemy projekty, które mają pomóc w codziennym funkcjonowaniu.”

Edyta Kocyk, Założycielka i Prezes Zarządu

Profil działalności

SiDLY to innowacyjna, polska firma technologiczna. Spółka powstała w 2014 roku z z potrzeby życiowej Edyty Kocyk- Założycielki i Prezes spółki. Głównym produktem firmy jest system teleopieki oparty o autorskie urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek, platformę telemedyczną, oraz aplikację. Od października 2020 SiDLY zostało wpisane do wojewódzkiego rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą jako NZOZ Przychodnia Telemedyczna SiDLY Healthcare. Telecentrum ratunkowe jest od teraz oficjalnie placówką medyczną świadczącą usługi medyczne. Spółka jest certyfikowanym producentem wyrobów medycznych wg normy PN:EN ISO 13458: 2016. Od momentu powstania zespół założycielski silnie ukierunkowuje firmę na ciągły rozwój technologii odpowiadający na potrzeby klienta. Spółka otrzymała ponad 30 nagród na arenie światowej za swoje dotychczasowe osiągnięcia w obszarze rozwoju rynku nowych technologii. Zespół spółki tworzą młodzi, zaangażowani ludzie, którym przyświecają wspólne cele -realizować misję firmy.

Misją firmy jest
”Umożliwić każdej osobie stałą opiekę medyczną, niezależnie od miejsca, czasu i wykonywanych czynności.” Naszą strategią jest tworzyć rozwiązania dostarczające na czas odpowiednie informacje personelowi medycznemu i opiekuńczemu, oraz opracować algorytmy predykcji i wyprzedzania zdarzeń.

W kontaktach, nie tylko z naszymi klientami, ale również z dostawcami, partnerami oraz pracownikami, działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne w codziennej pracy. Nasza praca opiera się głównie na rzetelności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Wszystkie zadania są realizowanezgodnie z wartościami zapisanymi w Kodeksie Etyki w Biznesie.

Spółka posiada oddział w USA.

Zespół

Najważniejszy w utrzymywaniu jakości urządzeń oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych jest nasz Zespół. Stanowią go doświadczeni konstruktorzy, elektronicy, ekonomiści oraz pracownicy naukowi. To dzięki ich specjalistycznej wiedzy, entuzjazmowi i otwartości system SiDLY jest nieustannie rozwijany i efektywnie wdrażany.

Nasze podejście do telemedycyny jest kompleksowe – obejmuje wyszukiwanie obszarów opieki, które mogą być ulepszone dzięki rozwiązaniom telemedycznym, a następnie projektowanie, konstruowanie i badanie urządzeń medycznych oraz oferowanie tych rozwiązań technologicznych w formie systemów wygodnych i zrozumiałych dla użytkowników.

W zarządzie Spółki zasiadają jej założyciele.
kontakt
Edyta Kocyk

Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania projektami oraz standardów opracowania wymagań biznesowych. Entuzjastka podejścia „customer experience”.

Autorka kilkunastu artykułów z dziedziny informatycznego wspomagania zarządzania, architektury korporacyjnej, praktyk w obszarze kierowania zespołem i zarządzania organizacjami. W 2018 roku uzyskała prestiżowy tytuł  European Leadership Awards – CEO of the Year.

Absolwentka Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Academy of Diplomancy i stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji im. K. Pułaskiego oraz Głównego Inspektora Danych Osobowych.

kontakt
Michał Pizon

Jest specjalistą w projektowaniu systemów informacyjno-pomiarowych i telematycznych oraz projektantem algorytmów diagnostycznych. Wiedzę specjalistyczną rozwijał w obszarze elektroniki wojskowej i kryminalistycznej. Wojskowe standardy niezawodności stara się przenosić do zastosowań cywilnych.

Absolwent wydziałów Elektroniki oraz Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Instytucie Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytucie Systemów Elektronicznych Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorant Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Autor publikacji z zakresu diagnostyki elektronicznej. Stypendysta Rektora Wojskowej Akademii Technicznej oraz laureat wielu konkursów naukowych.

 
footer_menu
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”