Zamów bezpłatny katalog!

Profil działalności

SiDLY to innowacyjna, polska firma technologiczna. Spółka powstała w 2014 roku z z potrzeby życiowej Edyty Kocyk- Założycielki i Prezes spółki. Głównym produktem firmy jest system teleopieki oparty o autorskie urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek, platformę telemedyczną, oraz aplikację. Spółka jest certyfikowanym producentem wyrobów medycznych wg normy PN:EN ISO 13458: 2016. Od momentu powstania zespół założycielski silnie ukierunkowuje firmę na ciągły rozwój technologii odpowiadający na potrzeby klienta. Spółka otrzymała ponad 30 nagród na arenie światowej za swoje dotychczasowe osiągnięcia w obszarze rozwoju rynku nowych technologii. Zespół spółki tworzą młodzi, zaangażowani ludzie, którym przyświecają wspólne cele -realizować misję firmy.

Misją firmy jest
” Umożliwić każdej osobie stałą opiekę medyczną, niezależnie od miejsca, czasu i wykonywanych czynności.”
Naszą strategią jest tworzyć rozwiązania dostarczające na czas odpowiednie informacje personelowi medycznemu i opiekuńczemu, oraz opracować algorytmy predykcji i wyprzedzania zdarzeń.

W kontaktach, nie tylko z naszymi klientami, ale również z dostawcami, partnerami oraz pracownikami, działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne w codziennej pracy. Nasza praca opiera się głównie na rzetelności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z wartościami zapisanymi w Kodeksie Etyki w Biznesie.

Spółka posiada oddział w USA.

Certyfikaty

Opaska telemedyczna to wyrób medyczny, posiadający certyfikat jakości produktu medycznego, spełniający normy bezpieczeństwa zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC na Rynek Europejski, co oznacza precyzję projektowania i wysoką jakość wykonania urządzenia, oraz bezpieczeństwo użytkownika.

Spółka jest certyfikowanym producentem wyrobów medycznych i posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy PN:EN ISO 13458: 2016.

check EN ISO 13485:2016/AC:2016 check 93/42/EWG check EN ISO 13485:2016

Zespół

members

Najważniejszy w utrzymywaniu jakości urządzeń oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych jest nasz Zespół. Stanowią go doświadczeni konstruktorzy, elektronicy, ekonomiści oraz pracownicy naukowi. To dzięki ich specjalistycznej wiedzy, entuzjazmowi i otwartości system SiDLY jest nieustannie rozwijany i efektywnie wdrażany.

Nasze podejście do telemedycyny jest kompleksowe – obejmuje wyszukiwanie obszarów opieki, które mogą być ulepszone dzięki rozwiązaniom telemedycznym, a następnie projektowanie, konstruowanie i badanie urządzeń medycznych oraz oferowanie tych rozwiązań technologicznych w formie systemów wygodnych i zrozumiałych dla użytkowników.

 

 

W zarządzie Spółki zasiadają jej założyciele.
kontakt

Edyta Kocyk

Prezes Zarządu, edyta.kocyk@sidly.org

Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania projektami oraz standardów opracowania wymagań biznesowych. Entuzjastka podejścia „customer experience”.

Doktorantka Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, autorka kilkunastu artykułów z dziedziny informatycznego wspomagania zarządzania, architektury korporacyjnej, praktyk w obszarze kierowania zespołem i zarządzania organizacjami. W 2018 roku uzyskała prestiżowy tytuł  European Leadership Awards – CEO of the Year.

Absolwentka Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Academy of Diplomancy i stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji im. K. Pułaskiego oraz Głównego Inspektora Danych Osobowych.

kontakt

Michał Pizon

Wiceprezes Zarządu, michal.pizon@sidly.org

Jest specjalistą w projektowaniu systemów informacyjno-pomiarowych i telematycznych oraz projektantem algorytmów diagnostycznych. Wiedzę specjalistyczną rozwijał w obszarze elektroniki wojskowej i kryminalistycznej. Wojskowe standardy niezawodności stara się przenosić do zastosowań cywilnych.

Absolwent wydziałów Elektroniki oraz Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Instytucie Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytucie Systemów Elektronicznych Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorant Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Autor publikacji z zakresu diagnostyki elektronicznej. Stypendysta Rektora Wojskowej Akademii Technicznej oraz laureat wielu konkursów naukowych.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”