Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!

Kontakt
Dane rejestrowe:

Sidly Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

REGON: 147363415
NIP: 7010435677
KRS: 519219

Adres korespondencyjny

Warszawa
ul. Kasprowicza 47
01-836 Warszawa
+48 667 870 126
office@sidly.eu

 

USA:

180 Sansome Street
San Francisco, CA


Katowice
ul. Chorzowska 6
40-101 Katowice
+48 725 144 720
michal.pizon@sidly.org

 

Piotrków Trybunalski
Ul. Łódzka 66
97-300 Piotrków Trybunalski

Chief Operating Officer

Magdalena Świątkowska
+48 665 566 068
magdalena.swiatkowska@sidly.org

Customer Service

Dagmara Sańko
+48 887 772 391
dagmara.sanko@sidly.org
godziny pracy 8:00 – 16:00

Krajowi Eksperci ds. Teleopieki

Agnieszka Staśkiewicz
+48 887 770 682
agnieszka.staskiewicz@sidly.org

Kontakt dla klientów indywidualnych:

Danuta Pawlak
+48 887 772 033
danuta.pawlak@sidly.org


Mateusz Fedorowicz
+48 603 441 507
mateusz.fedorowicz@sidly.org


Żaneta Dąbkowska
+48 605 955 680
zaneta.dabkowska@sidly.org


Dariusz Kinicki
+48 605 955 680
dariusz.kinicki@sidly.org

Dział Produkcji

Adrian Żugaj
+48 605 131 036
adrian.zugaj@sidly.org

Dział R'D

Piotr Dejnak
+48 693 095 736
piotr.dejnak@sidly.org

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”