ZARYS International Group i SiDLY nawiązują strategiczną współpracę

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 15 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana kapitałowa spółki w ramach której obecni udziałowcy sprzedali udziały spółki na rzecz inwestora branżowego oraz finansowego.

Fot. Marek Wiśniewski

 

Od 15 lipca 2021 r. udziałowcami spółki są: Paweł Ossowski – Prezes Zarządu ZARYS International Group, założyciele spółki – Edyta Kocyk i Michał Pizon oraz JRH ASI S.A.– inwestor finansowy oraz AIP.

Dla spółki jest to strategiczny krok w kierunku zwiększenia tempa skalowania. Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć współpracę z ugruntowaną na europejskim rynku firmą z branży medycznej, jaką jest ZARYS International Group, ale przede wszystkim z doświadczonymi przedsiębiorcami: Pawłem Ossowskim i Januarym Ciszewskim. Istotnym aspektem jest również wspólna wizja rozwoju firmy, jak i wartości jakimi kierują się w biznesie wszystkie strony. ”

 

 

 

„Perspektywiczna branża, bardzo dobry produkt, a przede wszystkim zaangażowani i kreatywni założyciele to czynniki, które zadecydowały o strategicznym zaangażowaniu kapitałowym w SiDLY. Wierzę, że połączenie skali działalności ZARYS, ponad 30-letniego doświadczenia na rynku wyrobów medycznych wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami SiDLY pozwoli nam zająć kluczową pozycję na europejskim rynku rozwiązań telemedycznych” – powiedział Paweł Ossowski, Prezes Zarządu ZARYS International Group i główny udziałowiec SiDLY.

ZARYS International Group  to polska spółka,  jeden z największych producentów i dystrybutorów jednorazowego sprzętu medycznego w Europie. Aktualnie ZARYS to firma globalna, działająca w ponad 70 krajach na 4 kontynentach, ale też mocno zakorzeniona lokalnie i obecna dzięki swojej ofercie w większości placówek medycznych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Co istotne, ZARYS jest jednym z liderów na polskim i europejskim rynku zaopatrzenia medycznego, który jednocześnie silnie stawia na innowacyjność i rozwój.

January Ciszewski, Prezes Zarządu i założyciel Spółki JRH ASI S.A. to jeden z najskuteczniejszych polskich przedsiębiorców – inwestorów. W portfelu JR Holding znajduje się 35 spółek o szacunkowej kapitalizacji 750  mln, zaś do końca 2022 roku JR Holding planuje osiągnąć 3 mld zł aktywów w zarządzanym przez siebie portfelu inwestycyjnym.

„Telemedycyna jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki, zwłaszcza w dobie pandemii. Sidly wpisuje się w ten trend. Zaangażowanie ZARYS International Group, posiadającego duże doświadczenie na rynku sprzętu medycznego, wzmocni pozycję firmy na rynku. JR Holding natomiast może dołożyć do tego kapitał i doradztwo.” zapowiada January Ciszewski.

„Spółka ma ambitne plany, zdeterminowany zespół i technologię odpowiadającą na potrzeby obecnego rynku opieki senioralnej i medycznej, co planujemy silnie wykorzystać.” – dodaje Edyta Kocyk.

footer_menu
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”