Zapytania ofertowe

2021
Przedmiot zamówienia: Antena GSM do konstrukcji prototypu opaski.

Pliki do pobrania:
20210906 SiDLY – Inquiry – Antena GSM
20210906 SiDLY – Zapytanie ofertowe – Antena GSM
2020
Wektorowy analizator obwodów (ang. VNA, vector network analyzer), dwuportowy i dwuścieżkowy (tj. przystosowany do jednoczesnego pomiaru wszystkich elementów macierzy rozproszenia o wymiarze 2×2), o parametrach podanych poniżej lub lepszych, 1 szt.
 • zakres częstotliwości: od co najmniej 9kHz do co najmniej 8,5GHz;
 • osiągalny zakres dynamiczny: 130dB;
 • czas pomiaru na punkt: niższy niż 0,07ms;
 • zakres mocy wyjściowej: od -55dBm do 5dBm;
 • liczba punktów pomiarowych: 200001;
 • przemiatanie: liniowe, logarytmiczne, segmentowane;
 • możliwe przemiatanie mocy: tak.
 • dołączone przejście N – SMA
 • dołączony przewód SMA -SMA 0,5m
 • dołączony zestaw kalibracyjny w standardzie połączeń SMA.
Analizator widma fal elektromagnetycznych (ang. spectrum analyzer) z zestawem sond pola bliskiego, o parametrach podanych poniżej lub lepszych, 1szt.
 • zakres częstotliwości: od co najmniej 9kHz do co najmniej 7,5GHz;
 • maksymalny typowy poziom tła: -165dBm/Hz;
 • szum fazowy wokół 1GHz: -98 dBc/Hz w odstępie 10kHz;
 • minimalna szerokość pasma filtru (RBW): 1Hz;
 • tryb pomiaru zakłóceń elektromagnetycznych (EMI): tak
 • wbudowany przedwzmacniacz wejściowy: tak;
 • wbudowany generator śledzący: tak;
 • możliwość pracy w trybie analizy modulacji: tak.
Oscyloskop o parametrach podanych poniżej lub lepszych, 1szt.
 • liczba kanałów analogowych: 4;
 • rozdzielczość przetwornika A/C: 8 bitów;
 • pasmo: 250MHz;
 • rodzaj sprzężenia: DC/AC;
 • próbkowanie: 5 miliardów próbek na sekundę (GS/s);
 • szum przy największej nastawie czułości: do 0,2mV RMS;
 • wbudowany generator sygnałów: tak.
Oscyloskop o parametrach podanych poniżej lub lepszych, 2 szt.
 • liczba kanałów analogowych: 4;
 • rozdzielczość przetwornika A/C: 8 bitów;
 • pasmo: 250MHz;
 • rodzaj sprzężenia: DC/AC;
 • czułość wejściowa: od 1mV/dz. do 10V/dz.;
 • maksymalne napięcie wejściowe: 400V;
 • wbudowany analizator stanów logicznych: tak;
 • liczba kanałów cyfrowych: 16.
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”