Wspólnie dla innowacji

W dniach 15/16 listopada, na zaproszenie Prezesa Klastra Innowacyjna Medycyna, SiDLY miało przyjemność uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu.

Wydarzenie pn. JN Przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku oraz konferencja „Sprawni niesprawni, czyli co począć z przewlekle chorym pacjentem w naszej Praktyce” stanowiły cykl inspirujących debat. Podczas konferencji Michał Pizon przedstawił na forum lekarzy, oraz pracowników służby zdrowia możliwości, jakie stwarza zastosowanie telemedycyny wśród osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Wystąpienie współzałożyciela SiDLY, profil działania firmy, oraz projekt Multisensorycznego Aparatu Do Telematyki Medycznej spotkał się z szerokim zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odzewem. Dla SiDLY szczególnie ważna jest współpraca ze środowiskiem medycznym, dlatego bardzo cenimy każdą możliwość nawiązania debaty, w tak szerokim gronie. Gratulujemy organizatorom (Klaster Innowacyjna Medycyna oraz związek Pracodawcy Zdrowia) świetnej organizacji, wspaniałej atmosfery, merytorycznego doboru tematyki, rzeczywistej otwartości na innowacje i dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie naszego teamu.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”