Sidly w Gminie Witkowo

Witkowo dołączyło do grona samorządów objętych sytemem teleopieki SiDLY!

Jest nam niezmiernie miło, że Miasto i Gmina Witkowo dołączyło do szerokiego grona samorządów, które czerpią radość z misji i wartości, jakie niesie system teleopieki.

Projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

W dniu 29.08.2019 odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do Władz Miasta i Gminy Witkowo oraz Podopiecznych projektu. Nastąpiło uroczyste przekazanie 32 opasek telemedycznych dla wszystkich uczestników projektu Klubu Seniora. Użytkownikami opasek SiDLY zostały osoby starsze, wspierane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

Opaska telemedyczna posiada przycisk SOS, który zapewnia dwustronną komunikację głosową z 3 opiekunami. Umożliwia stałe monitorowanie parametrów życiowych Użytkownika. Dodatkowo, urządzenie jest w stanie zlokalizować miejsce pobytu Użytkownika wykorzystując GPS. Opiekun otrzymuje automatycznie informację o wykryciu omdlenia, upadku w sytuacji utraty przytomności, co zwiększa szanse na szybsze podjęcie reakcji i wezwanie służb ratunkowych.

Sidly w Gminie Witkowo

Źródło: Miasto i Gmina Witkowo

Jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, że prowadzona przez nas zdalna opieka senioralna pozwoli wszystkim Podopiecznym w pełni cieszyć się zdrowiem i zapewni całkowitą swobodę w codziennym funkcjonowaniu. Teleopieka SiDLY tworzy komfortowe warunki dla monitorowania stanu zdrowia Seniorów oraz zapewnienia im bezpieczeństwa przez najbliższą rodzinę i opiekunów.

Dziękujemy Władzom Witkowa za zaufanie!

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie Samorządy i Podmioty zainteresowane wdrożeniem:

Tel. +48 725 144 720 – michal.pizon@sidly.org – Michał Pizon – Współzałożyciel SiDLY
Tel. +48 887 770 682 – agnieszka.staskiewicz@sidly.org – Agnieszka Staśkiewicz – Account Manager

 

 

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”