Wielki sukces SiDLY

26 lutego br. podczas uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostały wręczone nagrody w konkursie organizowanym przez Fundację Sukces Pisany Szminką oraz Radio Zet Chilli.

 Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż Edyta Kocyk – współzałożycielka  SiDLY, otrzymała nagrodę aż w dwóch kategoriach: Debiut Roku oraz Kobieta w Nowych Technologiach. Jest to wyróżnienie specjalne dla kobiet reprezentujących branżę IT bądź działających  na rzecz promowania kobiecych karier w tym sektorze. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o wygranych były: przedsiębiorczość, innowacyjność, efektywność działań, interdyscyplinarność, pasja, a także wytrwałość w realizacji zamierzonego celu. Podczas głosowania, jury  w skład którego wchodzili m. in. Paweł Tamborski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Jacek Świderski – Prezes Grupy Wirtualna Polska, dr Irena Eris – założycielka Laboratorium Kosmetycznego dr Irena Eris; Edyta Kocyk uzyskała najwyższą liczbę punktów – 86 na 95 możliwych, co skutkowało otrzymaniem tytułów Kobiety w Nowych Technologiach i Debiut Roku. Wyrażając ogromną satysfakcję pragniemy  podziękować jury za docenienie działań współzałożycielki SiDLY oraz firmie GTech i Giza Venture za ufundowanie  wspaniałej nagrody – 2-tygodniowy pobytu w Dolinie Krzemowej w USA.

 Cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej kobiet osiąga sukcesy w świecie nowych technologii i biznesu, poprzez efektywne rozwijanie przedsiębiorstw, jak również zajmowanie ważnych stanowisk w międzynarodowych organizacjach. Serdecznie gratulujemy wszystkim  finalistkom!

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”