Opaski telemedyczne SiDLY

System teleopieki SiDLY łączy zaawansowane rozwiązania techniczne z prostotą użytkowania. Nasze podejście do projektowania jest skoncentrowane na użytkowniku, jego potrzebach i wygodzie. Inżynieria i informatyka, mimo że jesteśmy ich fascynatami, są dla nas tylko środkami do tego celu. Te podstawowe założenia projektowe znajdują odbicie w konstrukcji i funkcjonalności systemu teleopieki SiDLY.

Podstawą systemu teleopieki SiDLY są opaski telemedyczne. Zawarliśmy w nich rozbudowany i przemyślany system przydatnych funkcji z myślą o prostocie użytkowania. Dla użytkownika opaska telemedyczna jest jedynym urządzeniem niezbędnym do korzystania z systemu teleopieki SiDLY. Umieszczona w opasce karta SIM umożliwia łączność i przesyłanie sygnałów alarmowych.

System telemedyczny

System telemedyczny sukcesywnie wdrażamy do instytucji medycznych i opiekuńczych. Umożliwiamy świadczenie kompleksowego systemu zdalnego monitoringu podopiecznych oraz pacjentów. Dodatkowo, realizujemy liczne projekty dedykowane – m.in. umożliwiające zarządzanie ryzykiem w środowisku pracy – monitorowanie najważniejszych parametrów życiowych oraz aktywność pracowników zawodów podwyższonego ryzyka.

System telemedyczny z powodzeniem stosowany jest również przez klientów indywidualnych. W połączeniu z platformą internetową oraz aplikacją mobilną (iOS oraz Android ) oferuje szeroki wachlarz możliwości wsparcia bliskich osób wymagających całodobowej opieki.

 
Platforma SiDLY

skonstruowana jest w oparciu o dane z opasek telemedycznych oraz przetwarzające je autorskie sieci neuronowe. Dla wygody użytkowników podzielona jest na trzy moduły dopasowane pod względem funkcjonalności i prezentowanych informacji.

Opiekun użytkownika opaski telemedycznej może na swoim koncie w systemie teleopieki uzyskać dostęp do danych pomiarowych, jak również sprawdzić status opaski, czy jest prawidłowo założona. Opiekun ma możliwość sprawdzenia historii zdarzeń alarmowych i podjętych działań, jak również posiada dostęp do listy zażywanych leków. Na bieżąco otrzymuje informacje o wszystkich sygnałach alarmowych odbieranych z opaski SiDLY i przekroczeniu zadeklarowanych parametrów życiowych użytkownika.

Aplikacja mobilna

Podobnie jak platforma SiDLY, oferuje szereg funkcjonalności kierowanych do opiekunów. Monitoruje stan baterii w opasce telemedycznej. Wyniki pomiarów z opaski monitorującej są regularnie przesyłane na aplikację Android oraz platformę teleopieki.

 
 
Usługa teleopieki z ratownikiem

Istotnym elementem systemu teleopieki SiDLY jest pracujące 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku centrum telemonitoringu.

Ratownicy w trybie ciągłym nadzorują, rejestrują i przyjmują zgłoszenia alarmowe przesyłane z opasek telemedycznych. W sytuacji wyjścia poza strefę bezpieczeństwa lub zagrożenia życia bądź zdrowia ratownik podejmuje natychmiastową reakcję i powiadamia służby ratunkowe, a w następnej kolejności opiekunów, najbliższych. Jednocześnie nawiązuje połączenie głosowe z użytkownikiem opaski celem zweryfikowania stanu zdrowia. Dodatkowo, o naładowaniu opaski przypomina funkcja wirtualnego asystenta.

 

Bezpłatne szkolenia informacyjno - edukacyjne z teleopieki

STALE EDUKUJEMY

prowadzimy bezpłatne szkolenia informacyjno – edukacyjne z teleopieki dla jednostek samorządowych, mieszkańców oraz jednostek medycznych

Ogromną zaletą organizowanych spotkań jest wymiana spostrzeżeń, opinii na temat możliwości wsparcia oferowanych w ramach polityki senioralnej, pomiędzy uczestnikami przedstawicielami firmy SiDLY.

Pozyskana przez przedstawicieli jednostek samorządowych wiedza oraz świadomość postrzegania teleopieki przez seniorów pozwolą w łatwiejszy sposób zweryfikować zainteresowanie mieszkańców realizacją projektu zdalnej opieki senioralnej.

 
chart
PREZENTUJEMY CELE PROJEKTU TELEOPIEKI ORAZ KORZYŚCI

zarówno dla mieszkańców gmin, jak również przedstawicieli danych jednostek – wynikające z możliwości świadczenia zdalnej opieki przy pomocy opaski telemedycznej SiDLY.

Zintegrowany system teleopieki SiDLY Care+

Bezpieczeństwo osób starszych i chorych nie zależy jedynie od ich stanu fizycznego. Wiele potencjalnych zagrożeń płynie z ich interakcji z otoczeniem. Mogą mieć tendencję do nieuważnego korzystania z urządzeń domowych, czy zapominania o odkręconych kurkach. Urządzenia i instalacje mogą ulegać awariom. Rozszerzyliśmy więc system teleopieki SiDLY w taki sposób, aby chronił naszych najbliższych również w tym zakresie.

W ramach Zintegrowanego Systemu Teleopieki SiDLY Care+ oferujemy wcześniej wymienione podstawowe funkcjonalności, dodając do nich integrację z czujnikami dbającymi o bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa system sensorów wysyła sygnał alarmowy do ratownika w centrum telemonitoringu, który natychmiast reaguje na dane zagrożenie. Aby wyeliminować ryzyko wybuchu oferujemy zintegrowany z systemem czujnik gazu. Proponujemy również ochronę przed pożarem opartą na czujniku dymu. Czujnik czadu może uchronić użytkownika przed zatruciem. Kompleksowy system opieki uzupełnia czujnik zalania wodą.

Badania i Rozwój

Spółka SiDLY nieustannie rozwija technologię, uważnie słuchając swoich klientów. Spółka inwestuje w prace B+R będąc przekonanym, iż jest to jedyna droga do podnoszenia jakości i wartości usług oferowanym klientom.

Realizowane projekty B+R:
„Opracowanie inteligentnego systemu telemedycznego z funkcjami predykcji zdarzeń.”
„Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca.”
„Rozwój projektu telemedycznego SiDLY Safe.”

Opis projektu – Sidly Safe.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty.
Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”