Teleopieka wkracza do debaty nt. rozwoju Mazowsza.

W październiku br., założycielka SiDLY, Edyta Kocyk, była prelegentką 9. Forum Rozwoju Mazowsza.

Jako inicjatorka działań teleopiekuńczych w wielu samorządach podzieliła się swoim doświadczeniem we wdrażaniu nowego modelu opieki senioralnej i przede wszystkim wskazała na możliwości, jakie niesie zastosowanie teleopieki na szeroką skalę również na Mazowszu.

Zespół SiDLY w bieżącym roku objął swoim systemem teleopiekuńczym wiele samorządów w tym kilkuset użytkowników, zaś łącznie kilka tysięcy seniorów w Europie. Miesięcznie systemem SiDLY wykonywanych jest ok 120 000 badań. Polska technologia SiDLY rozwijana od 4 lat stała się efektywnym narzędzie umożliwiającym realizację polityki senioralnej w samorządach- co zostało dostrzeżone przez organizatorów Forum Mazowsza. Edyta Kocyk, jako CEO oraz współzałożycielka SiDLY, została poproszona o podzielenie się swoimi doświadczeniami wdrożeniowymi, wyzwaniami oraz wskazanie trendów światowych, które w największym stopniu mogą wpłynąć na jakość życia mieszkańców Mazowsza. Istotnym aspektem w kontekście rozmowy była możliwość finansowania przez jednostki samorządowe wdrożeń systemów teleopieki, m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Panel Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców? zgromadził szerokie audytorium, oraz inspirujących prelegentów.

Obok CEO SiDLY, w panelu udział wzięli m.in.: prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu Genomed, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Serdecznie zapraszamy samorządy i jednostki realizujące opiekę senioralną do współpracy i skorzystania z możliwości sfinansowania wdrożenia systemu opasek telemedycznych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.sidly-care.eu, oraz kontaktu z nami.

+48 725 144 720 – Michał Pizon, Współzałożyciel, Wiceprezes zarządu
+48 603 611 915 – Marzena Buczyńska, Dyrektor ds. Rozwoju

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”