System teleopieki SiDLY zapobiega wybuchowi gazu!

System teleopieki uchronił po raz kolejny przed dramatycznym w skutkach zagrożeniem.

To właśnie teleopieka stała się ratunkiem dla Pani Elżbiety* z Ustki. Z informacji, jakie uzyskano z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce wynika, że ? w dniu 31.05.2019r. w mieszkaniu Seniorki, po zainstalowaniu nowej kuchenki gazowej doszło do rozszczelnienia się instalacji gazowej i ulatniania gazu ? komunikuje Pani Anna Pilecka ? Sawczuk, zastępca kierownika MOPS.

System natychmiastowo zarejestrował zbyt wysokie stężenie gazu i zapoczątkował alarm gazowy, który został przekazany do centrum telemedycznego. Specjalista z telecentrum bezzwłocznie podjął reakcję wzywając odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, gazowe oraz straż pożarną. – Seniorka nie była świadoma zagrożenia w jakim się znalazła. Jest to samotna kobieta borykająca się z problemami zdrowotnymi ? podkreśla Pani Monika Lazarek, specjalista pracy socjalnej z MOPSu w Ustce.

Zainstalowany w domu system teleopieki SiDLY do wykrywania gazu jest niezmiernie potrzebny i istotny. Jest to element wdrożenia w ramach projektu pod nazwą Usteckie Centrum Usług Społecznych. Projektem zostali objęci mieszkańcy Ustki. W ramach systemu wdrożono zestawy teleopieki, które zawierają:

  • opaskę telemedyczną SiDLY ONE,
  • centralę alarmową,
  • czujniki ruchu,
  • detektory tlenku węgla,
  • detektory gazów palnych.

Projekt realizowany przez SiDLY Sp. z o.o. we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce oraz Zadbaj o swoje serce Telemedycyna Polska.

Szkolenie SiDLY

?Świadome samorządy w ramach realizacji polityki senioralnej coraz częściej korzystają z systemu teleopieki. Z uwagi na duże zapotrzebowanie, z jakim spotykamy się w codziennym życiu, obejmujemy teleopieką kolejne samorządy.? ? mówi Edyta Kocyk ? Prezes i założycielka SiDLY, która stworzyła system teleopieki oparty o opaskę telemedyczną na bazie własnego doświadczenia opieki nad babcią. ?W ostatnich dniach miało miejsce kilka zdarzeń alarmowych. Uratowaliśmy Pana Romana*, który upadł w łazience doznając urazu. Nasza opaska telemedyczna SiDLY wysłała natychmiast informację do telecentrum, które zawiadomiło odpowiednie służby ratunkowe. Zaś niespełna kilka tygodni temu w Bytomiu Specjalista z telecentrum zarejestrował sygnał SOS nadawany z opaski Pani Barbary*, która skarżyła się trudności w oddychaniu i potrzebowała pomocy.

Głównym założeniem systemu teleopieki SiDLY jest czuwanie nad bezpieczeństwem osób starszych 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Wezwanie pomocy w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Seniora lub zgłoszenie innej niepokojącej sytuacji możliwe jest o każdej porze dnia i nocy. Gwarancją niezawodności funkcjonowania systemu jest fakt, iż opaska telemedyczna SiDLY posiada certyfikat jakości produktu medycznego ? podkreśla Edyta Kocyk ? Jest nam niezmiernie miło, że możemy podzielić się tak szczęśliwymi efektami funkcjonowania polskiego systemu teleopieki.?

Zachęcamy wszystkie samorządy zainteresowane wdrożeniem systemów teleopieki do kontaktu:

+48 725 144 720 – Michał Pizon, Współzałożyciel SiDLY,
+48 887 770 682 ? Agnieszka Staśkiewicz, Account Manager
*imiona Podopiecznych zostały zmienione z uwagi na Ochronę Danych Osobowych.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.