System teleopieki SiDLY już dostępny dla pensjonariuszy Rezydencji Słowik

Rezydencja Senioralna Słowik dołącza do szerokiego grona odbiorców systemu teleopieki SiDLY. Podopieczni zostaną wyposażeni w opaski telemedyczne, które będą monitorowały ich stan zdrowia 24h na dobę. Rezydencja rozbudowała swoją ofertę o teleopiekę, mając na uwadze troskę o swoich pensjonariuszy w każdym miejscu i czasie.

Innowacyjne rozwiązania w Rezydencji Słowik

Głównym założeniem projektu jest dostarczenie innowacyjnych rozwiązań mających zapewnić lepsze bezpieczeństwo każdego użytkownika oraz dać personelowi narzędzie do efektywniejszej opieki.

Opaska monitoruje istotne parametry życiowe takie jak tętno i saturacja. Wszystkie dane (aktualne i historyczne) są gromadzone na platformie, a opiekun ma do nich dostęp w każdym momencie. Dzięki dwustronnej komunikacji personel medyczny ma możliwość połączenia głosowego z podopiecznym bez konieczności użycia telefonu komórkowego lub wizyty. To rozszerzenie dotychczasowego systemu przywoławczego, które świetnie sprawdza się zwłaszcza w czasie pandemii Covid – 19.

Podopieczny wyposażony w opaskę ma zapewniony bieżący monitoring stanu zdrowia. Każda nieprawidłowość jest natychmiast zgłoszona do opiekuna, który podejmuje odpowiednie kroki, aby udzielić pomocy.

Wraz z wiekiem sprawność ruchowa spada, dlatego opaska SiDLY wyposażona jest w detektor upadków, który natychmiast po wykryciu zdarzenia wysyła alert do opiekuna. Pozwala to na szybką interwencję ze strony personelu oraz redukcję skutków upadku.

Każda opaska wyposażona jest w moduł GPS, pozwalający na identyfikację miejsca, w którym znajduje się podopieczny. Podczas wykrycia upadku lub po wciśnięciu przycisku SOS opaska automatycznie lokalizuje użytkownika, aby jak najszybciej udzielić mu pomocy.

Doświadczenie SiDLY w zakresie telemedycyny wykorzystane w domu opieki

Od teraz, dzięki współpracy SiDLY i Rezydencji Senioralnej Słowik, wszyscy podopieczni mają zapewnioną pomoc o każdej porze dnia i nocy.

SiDLY jest liderem na rynku opasek telemedycznych w Polsce i ma największe doświadczenie na rynku w ich rozwoju. Jako producent certyfikowanego sprzętu medycznego wie jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców placówek opiekuńczych.

Dowiedz się więcej

Jeśli szczególnie bliskie jest Ci dobro Twoich podopiecznych możesz wyposażyć ich w opaskę SiDLY, która monitoruje stan zdrowia 24h /7.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji:

Mateusz Fedorowicz
Dyrektor ds. rozwoju teleopieki SiDLY
+48 603 441 507
mateusz.fedorowicz@sidly.org

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”