Bezpłatny Webinar

27.04.2021, start 14.00

System teleopieki SiDLY dla POZ / NZOZ​

Zarezerwuj miejsce już dziś!

Co 3. senior przerwał dotychczasowe leczenie, 40% osób starszych zdecydowanie odczuwa problemy w dostępie do opieki medycznej, a dla 28% wizyta u lekarza pierwszego kontaktu jest podstawową trudnością. To bilans pandemii w opiece zdrowotnej nad seniorami.

Rozwiązaniem stają się usługi teleopiekuńcze, które pozwalają na zwiększenie liczby konsultowanych pacjentów, a tym samym liczby świadczonych usług, a także na ograniczenie kontaktów z pacjentem poprzez automatyczne i zdalne pomiary. Teleopieka to również wsparcie w pracy lekarzy i pielęgniarek, poprzez bieżący dostęp do aktualnych poglądowych pomiarów życiowych pacjenta oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów w czasie COVID-19.

Podczas bezpłatnego webinaru „System teleopieki SiDLY dla POZ / NZOZ” przedstawiciele SiDLY: Michał Pizon – współautor projektu oraz Grzegorz Bliźniuk – Dyrektor Operacyjny SiDLY, opowiedzą o korzyściach i sposobie wdrożenia teleopieki do jednostek medycznych: POZ i NZOZ.Agenda:

  1. Czym jest teleopieka.
  2. Korzyści dla jednostki medycznej – digitalizacja usług.
  3. Źródła finansowania teleopieki
  4. Teleopieka w terapii pocovidowej.

Prowadzący:

Michał Pizon
Współzałożyciel SiDLY

Grzegorz Bliźniuk
Dyrektor Operacyjny SiDLY

Zobacz Inne webinary

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”