System teleopieki SiDLY dostępny dla mieszkańców Radomia!

Strategia miasta efektywnie zakłada realizację działań mających ?siłę w precyzji?, siłę w nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. Teleopieka SiDLY wychodzi naprzeciw wszystkim założeniom, wyróżniając się dodatkowo najwyższą jakością polskich produktów medycznych.

Rozpiera nas duma, wynikająca z faktu realizacji kolejnego dużego projektu z udziałem opasek telemedycznych. Tym razem system teleopieki SiDLY zawitał do Radomia.

W dniu 09.09.2019 w Urzędzie Miejskim przy ul. Kilińskiego 30 w Radomiu nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Spółką SiDLY a Miastem Radom. Zwieńczeniem tej chwili była konferencja prasowa z udziałem m.in. Prezydenta Miasta Pana Radosława Witkowskiego oraz Prezes Zarządu SiDLY Pani Edyty Kocyk.

Projekt pt. ?Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia? realizowany będzie przez rok. ?To bardzo ważny element naszej polityki senioralnej. Realizujemy program ?Siła w seniorach?, gdzie jednym z komponentów jest ?Siła w seniorach bezpiecznych?. Zdajemy sobie sprawę, że jest grupa seniorów wymagająca szczególnej opieki, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania? ? podkreśla Radosław Witkowski, Prezydent Radomia.

Zgodnie z inicjatywą przystąpienia do pilotażowego projektu, jaką w ubiegłym roku zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Miasta, mieszkańcy Radomia otrzymają 100 opasek telemedycznych. Radom jest drugim co do wielkości miastem w województwie mazowieckim – niestety społeczeństwo nieubłaganie się starzeje. Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na planowanie działań opiekuńczych dla osób starszych, miasto chętnie realizuje projekty w ramach polityki senioralnej. Determinacja i zaangażowanie władz Radomia świadczą o dużej potrzebie zapewnienia Seniorom możliwości zdalnej opieki z wykorzystaniem rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach.

teleopieka sidly w radomiu

Źródło: Urząd Miejski w Radomiu

teleopieka sidly w radomiu

Źródło: Urząd Miejski w Radomiu

?Program jest skierowany do osób mieszkających na terenie Radomia, które ukończyły 65 lat. Pierwszeństwo w dostępie do opasek będą miały osoby samotne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niesamodzielne.? ? wskazuje Jerzy Zawodnik, zastępca prezydenta Radomia.

Podopieczny projektu otrzyma opaskę telemedyczną, która w sytuacji zagrożenia życia lub omdlenia, upadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, po naciśnięciu przycisku SOS uruchomi sygnał alarmowy i automatycznie nawiąże połączenie głosowe z Ratownikiem z Telecentrum. Dwustronna komunikacja w sytuacjach alarmowych możliwa będzie przez 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Teleopieka SiDLY sprawia, że podopieczni czują ogromne wsparcie i zaufanie. Świadomość możliwości użycia przycisku SOS a w razie konieczności otrzymania niezbędnej pomocy medycznej wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Rekrutacja do udziału w projekcie:
Warunkiem uczestnictwa w procesie naboru jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, pokój 182  do dnia 20 września 2019r. następujących dokumentów zgłoszeniowych: wniosek o przystąpienie do projektu, kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), oryginał lub kserokopię innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (jeśli dotyczy), oświadczenie o niesamodzielności ? w przypadku osoby niesamodzielnej, klauzulę informacyjną /klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Serdecznie dziękujemy Władzom Radomia za zaufanie!

Zapraszamy do kontaktu wszystkie Samorządy oraz Podmioty zainteresowane wdrożeniem:

Tel. +48 725 144 720, e-mail: michal.pizon@sidly.org – Michał Pizon, Współzałożyciel SiDLY
Tel. +48 887 770 682, e-mail: agnieszka.staskiewicz@sidly.org – Agnieszka Staśkiewicz, Account Manager

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.