Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY wyróżnione w konkursie „Innowator Mazowsza”

Podczas finału VII edycji konkursu dla młodych firm i naukowców, współzałożycielka SiDLY Edyta Kocyk, odebrała nagrodę z rąk Marszałka  Województwa Mazowieckiego.

„Innowator Mazowsza” jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce na terenie Mazowsza. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Innowacyjny Młody Naukowiec” oraz „Młoda Innowacyjna Firma”. 11 grudnia w kinie Praha w Warszawie CEO firmy, Edyta Kocyk, odebrała wyróżnienie dla firmy SiDLY w tej drugiej kategorii za opaskę medyczną SiDLY Care służącą do pomiaru istotnych parametrów życiowych.

Głównym celem  konkursu jest wyłonienie młodych talentów w dziedzinie  nauki oraz przedsiębiorczości, a także promowanie innowacyjnych  przedsięwzięć w naszym regionie. Ogromnie cieszymy się z wyróżnienia oraz z tego, że jesteśmy widoczni i doceniani również w naszym najbliższym sąsiedztwie.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”