Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY w niemieckim stowarzyszeniu telemedycznym DGTelemed!

Z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do DGTelemed – niemieckiego stowarzyszenia telemedycznego działającego od 2005 roku. Wierzymy, że będzie to kolejny owocny etap naszej pracy w zakresie upowszechniania telemedycyny oraz okazja do dyskusji ze specjalistami działającymi na rynku niemieckim i europejskim. 

The German Society for Telemedicine (DGTelemed) stanowi forum komunikacji, dyskusji i lobbingu dla telemedycyny w Niemczech i Europie. Ma na celu promowanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie informacji o nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązaniach i produktach z zakresu telemedycyny. Członkami stowarzyszenia są szpitale, lekarze, naukowcy, wyższe uczelnie, instytucje badawcze, firmy telemedyczne, ubezpieczeniowe i IT, konsultanci, organizacje społeczne oraz osoby prywatne.Cieszymy się, że os teraz my również jesteśmy w tym gronie, tym bardziej, że telemedycyna na rynku niemieckim należy do bardzo dobrze rozwijających się dziedzin związanych z nowymi technologiami. Z pewnością dyskusja z członkami stowarzyszenia przyczyni się do efektywnego poszukiwania kolejnych rozwiązań w medycynie wdrażanych przez SiDLY, służących poprawie życia społeczeństwa. 

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”