black swan sidly

SiDLY podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

W środę 7.09.2016 r. podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy w ramach „Forum Innowacji” odbył sie panel dyskusyjny pt. „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje”. Pięciu panelistów, reprezentujących obszar biznesu oraz sektor rządowy, dyskutowało o nowoczesnych rozwiązaniach telemedycyny i przyszłości inteligentnych technologii w obszarze ochrony zdrowia.

Wśród panelistów znaleźli się Edyta Kocyk (Prezes SiDLY), Mariusz Chochołek (Prezes Integrated Solutions), Marek Girek (Prezes Zarządu Data Techno Park), Konstanty Radziwiłł (Minister Zdrowia) i Marcin Węgrzyniak (Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). Partnerem panelu był Data Techno Park Sp. z o.o.

Zmiany cywilizacyjne i demograficzne wzmacniają trendy rozwoju inteligentnych rozwiązań w medycynie, takich jak e-health, bioinformatyka i telemedycyna. Uczestnicy panelu uznali zgodnie, że w szczególności telemedycyna jest perspektywicznym kierunkiem, w którym powinien zmierzać biznes i obszar innowacji medycznych. CEO SiDLY – polskiego start-upu, który stworzył pierwsze certyfikowane opaski telemedyczne, Edyta Kocyk kładła szczególny nacisk na zagadnienia dotyczące edukacji środowiska w obszarze telemedycyny oraz zwróciła uwagę na duże oszczędności, jakie umożliwia zastosowanie systemów telemedycznych w placówkach służby zdrowia. Obecny podczas Forum Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazał na możliwości wsparcia rozwoju telemedycyny, jakie pojawią się w niedalekiej przyszłości ze strony rządowej.

Panel był okazją do zwrócenia uwagi szerokiego grona ekonomistów, przedsiębiorców i mediów zgromadzonych wokół Forum Ekonomicznego w Krynic na obszar telemedycyny i nowoczesnych technologii medycznych. Więcej informacji dotyczących innowacyjnych produktów i usług dostępne jest na stronie www.sidly-care.eu

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”