black swan sidly

SiDLY podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

W środę 7.09.2016 r. podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy w ramach „Forum Innowacji” odbył sie panel dyskusyjny pt. „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje”. Pięciu panelistów, reprezentujących obszar biznesu oraz sektor rządowy, dyskutowało o nowoczesnych rozwiązaniach telemedycyny i przyszłości inteligentnych technologii w obszarze ochrony zdrowia.

Wśród panelistów znaleźli się Edyta Kocyk (Prezes SiDLY), Mariusz Chochołek (Prezes Integrated Solutions), Marek Girek (Prezes Zarządu Data Techno Park), Konstanty Radziwiłł (Minister Zdrowia) i Marcin Węgrzyniak (Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). Partnerem panelu był Data Techno Park Sp. z o.o.

Zmiany cywilizacyjne i demograficzne wzmacniają trendy rozwoju inteligentnych rozwiązań w medycynie, takich jak e-health, bioinformatyka i telemedycyna. Uczestnicy panelu uznali zgodnie, że w szczególności telemedycyna jest perspektywicznym kierunkiem, w którym powinien zmierzać biznes i obszar innowacji medycznych. CEO SiDLY – polskiego start-upu, który stworzył pierwsze certyfikowane opaski telemedyczne, Edyta Kocyk kładła szczególny nacisk na zagadnienia dotyczące edukacji środowiska w obszarze telemedycyny oraz zwróciła uwagę na duże oszczędności, jakie umożliwia zastosowanie systemów telemedycznych w placówkach służby zdrowia. Obecny podczas Forum Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazał na możliwości wsparcia rozwoju telemedycyny, jakie pojawią się w niedalekiej przyszłości ze strony rządowej.

Panel był okazją do zwrócenia uwagi szerokiego grona ekonomistów, przedsiębiorców i mediów zgromadzonych wokół Forum Ekonomicznego w Krynic na obszar telemedycyny i nowoczesnych technologii medycznych. Więcej informacji dotyczących innowacyjnych produktów i usług dostępne jest na stronie www.sidly-care.eu

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.