SiDLY pozyskało nową rundę inwestycyjną.

W październiku SiDLY podpisało umowę inwestycyjną na mocy której do grona udziałowców i inwestorów SiDLY dołączyły dwa fundusze: InnoVenture i Simpact.vc. Inwestycja pozwoli spółce na budowę innowacyjnego systemu teleopieki dedykowanego m.in. jednostkom opiekuńczym i nowoczesnym firmom wdrażającym systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy.

Inwestycja funduszów InnoVenture i Simpact.vc jest kolejnym krokiem w rozwoju spółki na skalę międzynarodową. Dzięki pozyskanemu finansowaniu spółka planuje wdrożyć nowy system teleopieki oparty o autorskie rozwiązanie wearble. Dotychczasowa współpraca z klientami z Polski, Wielkiej Brytanii, Izraela, czy USA umożliwiła spółce zbudowanie założeń do systemu który ma szansę stać się najefektywniejszym systemem w opiece nad seniorami i pracownikami podwyższonego ryzyka.

Zgodnie z wypowiedzią Edyty Kocyk, CEO SiDLY “Zdecydowaliśmy się na współpracę z funduszami InnoVenture i Simpact.vc ze względu na silne kompetencje biznesowe zgromadzone wokół funduszy, oraz tożsame spojrzenie na obligatoryjność prac rozwojowo-badawczych w procesie rozwoju spółki SiDLY. InnoVenture silnie inwestuje w branżę medyczną i technologii medycznych, dzięki czemu SiDLY ma możliwość podjęcia współpracy z funduszem już na etapie prac R&D. Ponadto, zespół InnoVenture tworzą eksperci m.n w komercjalizacji wyników prac R&D, co stanowi dla SiDLY cenne wsparcie w dalszym rozwoju spółki. Pełne zrozumienie istotności prac rozwojowo-badawczych zainicjowało owocną współpracę w rozwoju rynku teleopieki. Natomiast kooperacja z funduszem Simpact.vc pozwoli spółce na zwiększenie dostępu do wiedzy eksperckiej dot. realizacji projektów Social Impact. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, że strategia spółki SiDLY związana ze zwiększeniem dostępu do ochrony zdrowia m.in. seniorów jest zbieżna ze strategią funduszu Simpact, który jako podmiot Impact Investing działa na rzecz m.in. rozwoju i poprawy jakości życia. Zbieżność wizji obu organizacji powoduje efekt synergii w realizacji celów strategicznych. Ponadto, doświadczona kadra zarządzająca funduszem Simpact będzie wsparciem dla założycieli w operacjonalizacji strategii rozwoju spółki na rynkach zagranicznych”

System teleopieki, który dzięki finansowaniu buduje spółka ukierunkowany jest dla klienta instytucjonalnego. Kolejne kroki milowe SiDLY to wdrożenie nowej wersji systemu i pozyskanie odpowiedniego partnera do wejścia na rynek niemiecki.  Spółka pozyskała 2 mln PLN.

Wielkość inwestycji może zostać zwiększona do kwoty 5 mln PLN.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”