SiDLY poleca konferencję „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami”

Jako oficjalny partner, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami”, która odbędzie się 26 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące opieki geriatrycznej, roli instytucji ochrony zdrowia, ram finansowych i prawnych opieki, innowacyjnych sposobów na zdrowe starzenie się, rehabilitacji oraz nowoczesnych technologi jako elementu wsparcia w opiece nad seniorami.

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem m.in:

– dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

„Rehabilitacja osób w wieku podeszłym”

– Radosław Walasek – Kierownik Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego ALTER DOMUS

„Pobyt osoby starszej w domu opieki – oczekiwania a możliwości”

– dr hab. n. med. Wojciech Leppert – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

„Leczenie farmakologiczne bólu przewlekłego”

– Joanna Nowicka – Kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni

„Teleopieka jako przykład innowacyjnych rozwiązań w opiece nad seniorami”

– Marek Gabański – Prezes fundacji domyopieki.pl

„Domy opieki wczoraj i dziś”

– Piotr Najbuk – Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

„Telekonsylium geriatryczne jako przykład wykorzystania nowych technologii w opiece nad seniorami”

Do bezpłatnego udziału zapraszamy:

• przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni

• właścicieli i osoby zarządzające domami opieki, firmami świadczącymi usługi opiekuńcze

• personel medyczny

Wszystkim uczestnikom spotkania zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z organizatorem:

Dorota Iwanicka

mobile: + 48 691 571 598

e- mail: dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”