Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY podpisało z gigantem ubezpieczeniowym PZU umowę na dostawę technologii telemedycznej

SiDLY sfinalizowało umowę na dostawę technologii dla wspólnego projektu prewencyjnego Grupy PZU „Opaska życia”.Projekt zakłada wdrożenie w szpitalach systemu telemedycznego monitorującego parametry życiowe pacjentów i alarmującego personel medyczny o sytuacjach gdy odbiegają one od bezpiecznej normy. W najbliższym czasie system będzie wdrażany na wybranych oddziałach szpitalnych w całym kraju. Będzie to istotny krok w kierunku unowocześnienia szpitali i jest realizowany w oparciu o polskie rozwiązania technologiczne.

Po trzech miesiącach pilotażu skuteczność zastosowanej technologii SiDLY wspólnie z zespołem ekspertów PZU została potwierdzona i program będzie rozszerzony na inne wybrane oddziały szpitalne. Z dostarczycielem technologii, spółką SiDLY, została podpisana umowa zarówno na dostawę sprzętu i platformy telemedycznej, jak i świadczenie usług związanych z eksploatacją systemu. PZU docenił firmę za wysoką jakość rozwiązania technicznego oraz bardzo profesjonalną organizację współpracy w procesie wdrażania. „Obecny etap rozwoju systemu SiDLY obejmuje wyposażenie polskich szpitali w naszą technologię. Ta umowa z PZU będzie stanowić kolejny krok w rozwoju naszej firmy, jako lidera rynku telemedycznego. Naszą wizją jest powszechny dostęp do opieki telemedycznej, zapewniający bezpieczeństwo wszystkim osobom chorym i w podeszłym wieku, jak również ochronę i wsparcie dla personelu medycznego.” – powiedziała Edyta Kocyk, prezes SiDLY.

Wdrożenie systemu na oddziałach szpitalnych wesprze personel medyczny oraz wpłynie na bezpieczeństwo zarówno Pacjentów jak i Personelu medycznego. System telemedyczny będzie istotnym wsparciem w działaniu izolatek i oddziałów, na których zdalny monitoring pacjenta stanowi ochronę zarówno dla chorego, jak i lekarza. W obecnej sytuacji epidemiologicznej ta funkcja systemu szczególnie udowadnia swoją wysoką użyteczność.

SiDLY jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w branży telemedycznej. Założona w roku 2014 przez Edytę Kocyk i Michała Pizona, szybko zbudowała wysoką pozycję rynkową. Działa obecnie w 16 krajach, wykonując ponad 12 milionów pomiarów miesięcznie i dbając o zdrowie ponad 5 tysięcy użytkowników. Z technologii SiDLY korzysta w Polsce już 150 jednostek medycznych i opiekuńczych w tym samorządy i szpitale.

Wszelkich informacji udziela:
Edyta Kocyk
Prezes firmy
edyta.kocyk@sidly.org

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”