SiDLY po raz kolejny wygrało przetarg „SOS dla Seniora” w Lublinie!

SiDLY wygrywa przetarg w Lublinie już po raz drugi. W jednym z największych postępowań z obszaru opieki samorządowej 2020 roku, które dotyczyło udzielenia zamówienia publicznego na usługę teleopieki dla uczestników projektu „SOS dla Seniora” wybrana została oferta SiDLY. Projekt jest finansowany z budżetu Gminy Lublin. Seniorzy biorący udział w tegorocznym projekcie otrzymają opaski życia zaprojektowane w nowym designie.


Nowa edycja projektu

Program pilotażowy „SOS dla Seniora” w ramach którego lubelscy seniorzy otrzymują opaski życia realizowany jest od niemal dwóch lat. W związku z dużą popularnością projekt będzie kontynuowany, a w jego nowej edycji ma wziąć udział 400 uczestników. Jak mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych – „Lubelscy seniorzy mogą korzystać z tzw. opasek życia służących do wzywania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają”.

Jeden z największych przetargów 2020 roku

To już kolejny raz gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę teleopieki w Lublinie wygrała oferta złożona przez SiDLY. Po raz pierwszy miało to miejsce podczas realizacji pilotażu projektu „SOS dla Seniora”. Tegoroczny przetarg dotyczący dalszej realizacji, który został ogłoszony przez Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie to jedno z największych postępowań w zakresie teleopieki samorządowej.

Testy technologiczne z największą ilością punktów dla SiDLY

Postępowanie zawierało element testów technologicznych, które opaska dla seniora SiDLY wygrała z największą ilością punktacji przyznanych przez komisję oceniającą po stronie Zamawiającego, co oznacza, że produkt SiDLY został najwyżej ocenianym jakościowo i wizualnie produktem.

Teleopieka SiDLY – maksimum korzyści dla samorządów

Do licznych korzyści, jakie wynikają z wdrożenia teleopieki w samorządach zaliczyć można podniesienie jakości usług społecznych w samorządzie czy zwiększenie atrakcyjności oraz innowacyjności polityki społecznej. Samorządy korzystające z SiDLY to jednostki, które są przyjazne seniorom. Wdrożenie teleopieki SiDLY w samorządach zwiększa atrakcyjność tych jednostek, jako miejsc zamieszkania dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, seniorów oraz wymagających stałego monitorowania.

Gdzie kupić opaskę SiDLY

Osoby chcące zamówić opaskę SiDLY dla siebie lub bliskiej osoby mogą to zrobić tutaj: www.opaskasidly.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości sfinansowania wdrożenia systemu
teleopieki w Twoim samorządzie skontaktuj się z nami.

Agnieszka Staśkiewicz
Dyrektor ds. Rozwoju Teleopieki w samorządach
agnieszka.staskiewicz@sidly.org
+48 887 770 682Jeśli jesteś mieszkańcem Lublina i chciałbyś zgłosić bliską osobę do projektu to skontaktuj się
telefonicznie albo mailowo:
81 466 55 60
sosdlaseniora@zow.lublin.eu

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”