SiDLY placówką medyczną. NZOZ Przychodnia Telemedyczna SiDLY Healthcare

SiDLY to polska firma, świadcząca usługi w zakresie teleopieki. Od października SiDLY zostało wpisane do wojewódzkiego rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą i oficjalnie zostało podmiotem leczniczym.

Usługi teleopiekuńcze dla każdego

Teleopieka to usługa medyczna wykorzystująca nowe technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi o każdej porze. Usługa świadczona jest z wykorzystaniem opaski telemedycznej – czyli urządzenia, które nosi się na nadgarstku jak zwykły zegarek. Nad użytkownikami czuwają wykwalifikowani ratownicy w telecentrum medycznym. Reagują oni na każdy alert udzielając pomocy każdemu poszkodowanemu.

Po zakupie opaski, każdy jej użytkownik objęty jest teleopieką SiDLY. Pozwala to m. in. na połączenie z ratownikiem w centrum medycznym za pomocą przycisku SOS umieszczonego na opasce lub automatycznym powiadomieniu centrum, gdy opaska wykryje upadek. Urządzenie zostało wyposażone w monitoring parametrów życiowych oraz wiele funkcji wspierających samodzielność użytkowników.

SiDLY podmiotem leczniczym

Firma SiDLY bez przeszkód spełniła wszystkie wymogi formalne stawiane przed placówkami, które chcą otrzymać status pomiotu leczniczego. Od teraz telecentrum ratunkowe SiDLY jest oficjalną placówką medyczną świadczącą usługi medyczne o nazwie Przychodnia Telemedyczna SiDLY Healthcare.

Przychodnia Telemedyczna SiDLY Healthcare zatrudnia wykwalifikowany personel medyczny, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do profesjonalnej opieki. Tylko podmiot leczniczy może zapewniać wysokiej jakości usługi teleopiekuńcze, które są bezpieczne dla użytkowników.

Od początku świadczyliśmy usługi na najwyższym poziomie. Rejestracja placówki przebiegała sprawnie, ponieważ zawsze zachowujemy najwyższe standardy udzielanej pomocy medycznej.„Zrobiliśmy to, aby nasi podopieczni mieli pewność, że każdego dnia świadczymy profesjonalne usługi medyczne.

Teleopieka to odpowiedzialna usługa, ratująca ludzkie zdrowie i życie, która powinna być świadczona świadomie przez podmioty lecznicze i urządzenia najwyższej jakości.” – mówi Edyta Kocyk, prezes SiDLY.

SiDLY codziennie ratuje ludzkie życie!

SiDLY z obszernym systemem teleopieki oferuje nowoczesny produkt o wysokiej jakości i łatwości używania m.in. dzięki jednemu przyciskowi i ładowaniu indukcyjnemu. Od początku roku zostało przeprowadzone ponad 400 akcji ratujących zdrowie i życie użytkowników teleopieki, a ta liczba ciągle rośnie. Opaski miesięcznie wykonują ponad milion pomiarów, dbając o bezpieczeństwo użytkowników.

Odwiedź nasz sklep i skorzystaj z usługi:
https://opaskasidly.pl/

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”