Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY Partnerem Forum Ekspansji Internetu Rzeczy w Toruniu.

30 listopada br., w Hotelu Bulwar w Toruniu odbyło się Forum Ekspansji poświęcone Internetowi Rzeczy na które zaproszenia otrzymało grono przedsiębiorców. Dokładnie w samo południe rozpoczęło się Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, gdzie pierwszą prelekcję prowadziła Prezes SiDLY Edyta Kocyk.

Prezes SiDLY – Edyta Kocyk – miała okazję otwierać sesje prelekcyjne. Podczas wystąpienia zatytułowanego „IoT w służbie zdrowia” Edyta Kocyk przedstawiła sposób w jaki wykorzystywanie nowoczesnych technologii przyczynia się do usprawnienia opieki zdrowotnej osób prywatnych i jednostek opiekuńczych, oraz medycznych. W ujęciu praktycznym pokazała wykorzystanie IoT w służbie zdrowia.

W czasie trwającego forum wystąpiło łącznie 30 ekspertów, którzy podzielili się praktyczną wiedzą na temat błyskawicznie rozwijających się technologii w ramach Internetu Rzeczy.  Ponadto, jako SiDLY byliśmy partnerem wydarzenia. Uczestnictwo w forum dało uczestnikom możliwość praktycznej wiedzy na temat błyskawicznie rozwijających się technologii IoT. Co istotne w trakcie forum można było obejrzeć na żywo wystawy produktów i rozwiązań z branży IoT.

Forum Ekspansji Internetu Rzeczy zakończyła Gala Finałowa połączona z wręczeniem nagród najbardziej innowacyjnym firmom z regionu.

Warto pamiętać, że IoT już się dzieje a my w czasie rzeczywistym jesteśmy jego uczestnikami. SiDLY, jako dostarczyciel technologii teleopieki wearable, cały czas dba o to, by IoT mogło spełniać misję służby zdrowia i opieki,  jak również działać zgodnie z wymaganiami konsumentów.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”