Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY oficjalnym partnerem akcji Podaruj Wigilię!

Grudzień to szczególny czas. Wszyscy czujemy już atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Już niedługo zasiądziemy do wigilijnego stołu razem ze swoimi najbliższymi i będziemy cieszyć się z radosnego czasu, który możemy z nimi spędzić.

Jednak dla niektórych z nas Boże Narodzenie to czas trudny – są wśród nas osoby starsze, które z różnych powodów żyją samotnie. W okresie świątecznym odczuwają tę samotność jeszcze mocniej. Na szczęście jest dużo dobrych osób, które chcą takim osobom pomóc.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” organizuje akcję świąteczną Podaruj Wigilie samotnej osobie starszej. Każdy z nas może wesprzeć tę akcję wpłacając dowolną kwotę, która zostanie przeznaczona na ufundowanie kolacji i prezentu dla jednej starszej osoby.

W SiDLY na co dzień troszczymy się o osoby starsze, docierając z urządzeniami SiDLY Care do naszych kochanych seniorów. Wspierajmy też tych, którzy są w potrzebie. Święta to szczególny czas, kiedy potrzebują naszej opieki. W związku z tym pragniemy w grudniu przeznaczyć 50 zł z każdej sprzedanej opaski SiDLY Care i SiDLY Care One w naszym sklepie www.sidly-care.eu na rzecz akcji. Kupując nasz produkt SiDLY Care, fundujesz kolację i prezent świąteczny dla jednej starszej osoby!

Więcej informacji o akcji na stronie www.podarujwigilie.pl

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”