SiDLY nawiązało współpracę z Alior Services i otwiera nowe kanały sprzedaży

Już w lipcu w 30 wybranych oddziałach i placówkach partnerskich Alior Banku w całej Polsce trwa pilotaż programu „Wyszukane przez Alior Bank”. W ramach usługi klienci Alior Banku mogą zakupić produkty SiDLY Care w atrakcyjnych, dedykowanych pakietach.

Jest to całkowicie nowa usługa na polskim rynku bankowości, w ramach której osoby odwiedzające placówkę banku mają możliwość skorzystania z wyjątkowych ofert. Z myślą o Klientach, którzy poszukują nowości i wyjątkowych produktów, Alior Bank „wyszukał” wyjątkowe produkty z różnych kategorii, absolutną nowością jest fakt, że są to produkty pozabankowe. Z ofert dostępnych w programie „Wyszukane przez Alior Bank” może skorzystać każda pełnoletnia osoba, zarówno będąca, jak i nie będąca Klientem Alior Banku.

Aby kupić produkt dostępny w programie „Wyszukane przez Alior Bank” należy przyjść do jednego z wybranych oddziałów, gdzie Klient otrzyma informacje na temat ofert oraz pomoc w zakresie wypełnienia formularza niezbędnego do rezerwacji produktu. Po wyborze produktu i sposobu jego finansowania, kurier dostarczy zamówienie pod wybrany adres.

Aktualnie w programie dostępne są oferty 6 partnerów – firm oferujących produkty i obsługę najwyższej jakości, w tym niezastąpione w opiece nad najbliższymi produkty SiDLY Care wraz z pakietem dodatkowych usług. Aby skorzystać z wyjątkowej oferty i zyskać dodatkowe benefity serdecznie zapraszamy do placówek Alior biorącychudział w pilotażu. Adresy placówek dostępne są na stronie: http://wyszukane.aliorbank.pl/departments.html

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”