Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY na BCG CEO Dinner

9 czerwca w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyło się prestiżowe wydarzenie dla prezesów największych firm w Polsce oraz liderów świata gospodarczego. Wśród zaproszonych ośmiu polskich start up’ów znalazło się SiDLY.

Niezwykłe wydarzenie organizowane przez The Boston Consulting Group zgromadziło Prezesów i przedstawicieli największych firm m. in. Alior Banku, BZ WBK, PKO BP, BP, PGE, PKP, Grupy Azoty, PZU, Google, Pelion, Polskiego Radia, Agory,, GPW, MCI i Empiku, oraz wielu innych. Wydarzenie miało na celu przybliżyć świat dużych korporacji do przedsięwzięć start up’ów. Założyciele SiDLY mieli przyjemność zaprezentować innowacyjne rozwiązanie w telemedycynie, które zostało publicznie wyróżnione przez prelegentów m. in. Jeffa Schumachera – Prezesa BCG Digital Ventures, oraz Franciszka Hutten-Czapskiego – Senior Partnera i Dyrektora Zarządzającego BCG Polska. Dzięki uczestnictwu w tak prestiżowym wydarzeniu SiDLY miało możliwość nie tylko propagować rozwój Telemedycyny 2020 opartej na rozwiązaniach wearable, mobilności i regularności pomiarów, ale również pozyskało nowe szanse rozwoju projektu SiDLY.
Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie na tak znakomite wydarzenie.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”