SiDLY rozpoczyna współpracę z Microsoft – jednym z największych dostawców usług chmurowych na świecie

SiDLY, jako firma telemedyczna, oferuje możliwość stałego monitorowania zdrowia użytkowników systemu. Wiąże się to z operowaniem ogromnymi zasobami danych, w tym danych medycznych. Dane medyczne jako dane wrażliwe wymagają szczególnych zabezpieczeń. SiDLY łączy siły z Microsoft, jednym z największych dostawców usług chmurowych na świecie.

Mamy przyjemność poinformować, że SiDLY podjęło współpracę z Microsoft w ramach programu Microsoft for Startups. Został on zaprojektowany m.in. dla firm, które oferują rozwiązania mające ułatwiać walkę z COVID-19. Jednym z najważniejszych obszarów programu jest Healthcare – opieka zdrowotna, w którą wpisują się usługi teleopieki SiDLY.

Dzięki nawiązanej współpracy Microsoft udzieli wsparcia w rozwoju technologii w obszarze projektów smart city zaś SiDLY integruje się z chmurą Microsoft Azure, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dla swoich użytkowników. Jak mówi Edyta Kocyk, CEO SiDLY: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z globalnym graczem, jakim jest Microsoft. Cieszymy się, że rozwiązania, nad którymi pracujemy, doceniane są na arenie międzynarodowej. Teraz możemy dalej je rozwijać przy wsparciu liderów rynku nowych technologii. Dzięki integracji z Azure teleopieka SiDLY stanie się jeszcze bardziej dostępna dla naszych Partnerów zagranicznych. Chmura Azure to standard w największych firmach i jednostkach samorządowych – np. w brytyjskim NHS”.

Azure to platforma chmurowa pozwalająca na bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych. System rynkowego giganta Microsoft sprawdził się już w wielu firmach i instytucjach oraz jednostkach samorządowych, w tym także tych związanych ze zdrowiem. Wśród przykładów warto wymienić. m. in brytyjski odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia- National Health Service (NHS). Już od kilku lat, dane medyczne mieszkańców Wielkiej Brytanii są bezpiecznie przechowywane w chmurze Microsoft Azure. Dla SiDLY oznacza to możliwość skalowania, dzięki której będziemy mogli realizować projekty na globalną skalę. Przyszłość medycyny znajduje się w chmurze.

Udział w programie to nie tylko dostęp do najnowszych technologii. Dołączenie SiDLY do Microsoft for Startups stawia nas w czołówce światowych spółek z branży health-tech i smart city. Globalna infrastruktura Microsoft pozwala na integrację platformy SiDLY z najbardziej innowacyjnymi projektami na całym świecie. Dzięki programowi otrzymujemy dostęp do sieci kontaktów biznesowych oraz możliwość współpracy przy projektach, z którymi powiązany jest Microsoft. Współpraca ze światowym gigantem to dla nas przede wszystkim niesamowita możliwość rozwoju i poznania know-how, dzięki któremu startupy przeradzają się w liderów rynku. 

 

 

 

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”