SiDLY kreuje rozwój teleopieki na świecie

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, wzrasta zapotrzebowanie na usługi teleopieki. Coraz więcej europejskich samorządów szuka rozwiązań, które pozwolą zdalnie monitorować zdrowie seniorów. Z teleopasek SiDLY korzystają m.in. mieszkańcy Włoch. 

W ciągu najbliższych 30 lat udział seniorów w populacji wyniesie ponad 22%. Starzenie się społeczeństwa to kwestia, która wymaga wdrożenia nowoczesnych, inteligentnych technologii. Pozwolą one nie tylko dobrze opiekować się starszymi pacjentami, których będzie coraz więcej, ale także podnosić komfort ich życia oraz odciążyć służbę zdrowia. 
 
Teleopaska SiDLY to pierwsze w Europie urządzenie medyczne w formie opaski na rękę, które jest sukcesywnie wdrażane m.in. do nowoczesnych szpitali w Europie.
Z produktu korzystają m.in. seniorzy we włoskiej miejscowości Miglierina. Zamieszkuje ją niecałe 800 osób, z czego ponad połowa to seniorzy po roku życia. Polski produkt pojawił się w programie telewizji France 24.
 
Rozwój rodzimej technologii na zagranicznych rynkach to jeden z najlepszych dowodów na jej innowacyjność.  Klientami SiDLY są samorządy w krajach Europy, w tym Polski. Z teleopasek korzystają mieszkańcy: Niemiec, Austrii, Belgi, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Portugalii.  
 
– Współpraca z kolejnymi zagranicznymi partnerami to dowód na skuteczność naszego produktu i motywacja do dalszej pracy. Chcemy być znaczącym graczem na rynku nowych technologii z zakresu teleopieki w całej Europie. Stawiamy na ciągły rozwój, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby seniorów – tłumaczy Edyta Kocyk, założycielka SiDLY.
 
Cały odcinek programu „Europe now” w telewizji France 24, w którym pojawiły się teleopaski SiDLY, można zobaczyć tutaj: https://bit.ly/3WfDcxv.
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”