SiDLY i Timago łączą siły

Dzięki współpracy z firmą Timago – polskim liderem produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego – teleopaska SiDLY jest dostępna w punktach dystrybucji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Timago od ponad 20 lat kształtuje rynek wyrobów medycznych w Polsce i Europie, zaopatrując odbiorców z ponad 20 krajów. Firma powstała z myślą o wspieraniu osób z niepełnosprawnościami oraz zmagających się z problemami zdrowotnymi. W ofercie Timago znajdują się m.in. łóżka rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, produkty dla dzieci czy urządzenia elektromedyczne.

Od początku istnienia firma opiera swoją działalność na współpracy z solidnymi partnerami handlowymi. Od niedawna w ofercie Timago można znaleźć opaski telemedyczne SiDLY z usługą teleopieki medycznej. To pomoc zarówno dla seniora, jak i opiekuna, który może zdalnie kontrolować stan zdrowia bliskiej osoby.

SiDLY od ponad 8 lat pomaga starszym osobom dbać o zdrowie. Innowacyjne urządzenie w formie teleopaski na nadgarstek to numer 1 na polskim rynku – korzysta z niej już ponad 50 tysięcy użytkowników.

Teleopaska wyposażona jest w przycisk SOS, który pozwala nadać alarm i natychmiast połączyć się z ratownikiem w Telecentrum Medycznym. Co ważne, ma on dostęp do dokładnej lokalizacji użytkownika. Senior może porozmawiać i poprosić o pomoc bez konieczności korzystania z telefonu. Ponadto, jeśli teleopaska wykryje upadek i utratę przytomności podopiecznego, sama powiadomi o tym ratowników. Urządzenie wykonuje także pomiar tętna i saturacji oraz przypomina o konieczności zażycia leków. Dzięki platformie internetowej i aplikacji mobilnej SiDLY, opiekun seniora może na bieżąco monitorować stan jego zdrowia.

Teleopieka SiDLY to całodobowa, zdalna opieka nad najbliższą osobą.
Więcej na temat teleopaski SiDLY w ofercie firmy Timago można przeczytać tutaj: Opaska telemedyczna z ładowarką indukcyjną – Sidly

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”