SiDLY i Mondial Assistance łączą siły we wspólnej ofercie teleopieki w pakietach ubezpieczeniowych.

Mondial Assistance otacza opieką 10,5 miliona osób w Polsce, a od teraz zaproponuje swoim klientom teleopiekę. W ramach oferty opracowanej przez SiDLY i Mondial Assistance klienci indywidualni będą mogli wybrać pakiet ubezpieczeniowy wzbogacony o produkt i usługę SiDLY.

Pakiet ubezpieczeniowy z teleopieką

Specjalne pakiety ubezpieczeniowe oferowane przez Mondial Assistance umożliwią aktywację dodatkowej usługi teleopieki dla seniorów, oraz ubezpieczonych w określonych sytuacjach np. po wyjściu ze szpitala. Całodobowa teleopieka centrum telemedycznego jest szczególnie ważna dla seniorów jak i osób po hospitalizacji. Zakupując wybrane pakiety ubezpieczeniowe klient może skorzystać z usługi teleopieki w sytuacjach, kiedy jest mu to naprawdę szczególnie potrzebne. Poczucie bezpieczeństwa, szybka reakcja, prewencja to kluczowe słowa, które kojarzą się z usługą teleopieki SiDLY.

Lider i prekursor rynku ubezpieczeniowego w Polsce

Mondial Assistance jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, która obecna jest na 5 kontynentach i posiada aż 36 swoich oddziałów na świecie. W Polsce pod opieką Mondial Assistance znajduje się aż 10,5 miliona osób. Firma oferuje szeroki zakres usług assistance i ubezpieczeń, które dotyczą każdej dziedziny życia. W skład oferty wchodzą między innymi ubezpieczenia podróży, ochrona prawna czy krajowe usługi medyczne oraz usługi telemedyczne. Ubezpieczenia skierowane są do klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Wspieramy w dbaniu o bezpieczeństwo

SiDLY to polski system teleopieki oparty o opaskę na nadgarstek, platformę internetową oraz aplikację mobilną. Opaska SiDLY monitoruje parametry życiowe użytkownika i w razie zagrożenia wysyła sygnał do centrum telemedycznego. Ratownicy telecentrum kontaktują się z jej użytkownikiem za pomocą funkcji asystenta głosowego i udzielają pomocy, niezależnie od miejsca i czasu. Opaska wyposażona jest w szereg funkcji, m. in. detektor upadku, pomiar tętna, przycisk SOS czy dwustronną komunikację głosową. Od października 2020 SiDLY zostało wpisane do wojewódzkiego rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą jako NZOZ Przychodnia Telemedyczna SiDLY Healthcare. Spółka posiada największe w Polsce doświadczenie w obszarze wdrażania usług teleopieki z wykorzystaniem opaski telemedycznej.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”