SiDLY i Gabos – gigant w zakresie oprogramowania dla placówek medycznych, łączą siły!

SiDLY łatwo dostępne w szpitalach z systemem Gabos

System teleopieki SiDLY jest jeszcze bardziej dostępny dla polskich szpitali. Stało się tak dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z liderem systemów do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (HIS) – firmą Gabos. Spółka należy do grupy kapitałowej WASKO, czyli jednego z największych dostawców usług technologicznych m. in. dla sektora ochrony zdrowia.

Od teraz placówki medyczne wykorzystujące oprogramowane Gabos mogą szybko i w prosty sposób wdrożyć system z opaskami telemedycznymi SIDLY. Ta strategiczna współpraca znacząco zwiększa dostępność zaawansowanych usług teleopiekuńczych dla ogromnej ilości szpitali na terenie kraju.

20 lat doświadczenia na rynku IT dla placówek medycznych


Gabos Software to jeden z największych polskich dostawców rozwiązań informatycznych dla szpitali. Jako spółka córka WASKO, posiada ogromne doświadczenie we wdrożeniach w sektorze zdrowia, ciesząc się ogromnym zaufaniem wśród szpitali jak i kadry zarządzającej tymi placówkami. Specjalnością Gabos są systemy HIS, czyli Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wdrożenie teleopieki nigdy nie było tak proste

Dzięki nawiązaniu partnerstwa SiDLY i Gabos stworzyło wspólną ofertę dla szpitali. Od tej pory jednostki medyczne, które wdrożyły system HIS Gabos lub WASKO będą mogły z łatwością rozszerzyć swoją ofertę o system i opaski telemedyczne SiDLY. Nigdy dotąd szpitale nie mogły tak łatwo zintegrować nowych usług teleopiekuńczych z istniejącymi systemami.

Innowacyjne rozwiązania w polskich szpitalach

System teleopieki SiDLY pozwala na optymalizację pracy personelu medycznego i lepszą opiekę nad chorymi. Pacjenci otrzymują opaski telemedyczne, a personel ma możliwość monitorować parametry życiowe za pomocą wygodnej aplikacji. Aktualne i historyczne dane są bezpieczne na platformie i dostępne dla lekarza. Opaska monitoruje ważne parametry jak np. tętno lub saturację co 90 sekund. Stanowi także rozszerzenie funkcjonalności obecnego systemu przywoławczego, pozwalając połączyć się głosowo z operatorem z każdego miejsca w szpitalu.

Wszystkie parametry życiowe pacjenta w jednym miejscu

Opaska zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa każdego użytkownika, uruchamiając alert w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.  Dzięki integracji systemów pracownicy ochrony zdrowia mogą pracować na jednym systemie, który pozwala na dostęp do pełnej dokumentacji i teleopieki. Wszystkie badania są automatycznie zapisywane w aplikacji, co znacznie oszczędza czas pracy pielęgniarek i lekarzy. Połączenie systemów pozwala na rozszerzenie danych parametrów życiowych pacjenta. Częste pomiary dostarczają najbardziej aktualne informacje, co pozwala na trafną diagnozę.

„Integracja systemów i nawiązanie partnerstwa z firmą Gabos stanowi ważny krok w zapewnieniu szerokiego dostępu do rozwiązania telemedycznego SiDLY dla setek podmiotów medycznych, w których nasz partner – firma Gabos posiada wdrożony HIS. Wspólnie jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe rozwiązanie dla szpitali i jednostek medycznych – nie tylko w obszarze monitoringu pacjentów w jednostce, ale także dla pacjentów opuszczających szpital.” – mówi Edyta Kocyk – prezes zarządu SiDLY.

Największe doświadczenie w zakresie opasek telemedycznych dostępne dla szpitali

SiDLY stworzyło rynek opasek telemedycznych w Polsce i ma największe doświadczenie w ich rozwoju oraz wdrożeniach. Jako producent certyfikowanego sprzętu medycznego świetnie rozumie potrzeby wymagających odbiorców, w tym szpitali i placówek medycznych. Od teraz, dzięki integracji z Gabosem zdecydowanie wkracza na rynek szpitalny. To pierwsza taka integracja, która ułatwi szpitalom wdrożenie nowoczesnych usług teleopiekuńczych z opaską telemedyczną.

Dowiedz się więcej

Już dziś chcemy zaprosić do współpracy wszystkie placówki posiadające system Gabos.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami:

 

Michał Pizon
michal.pizon@sidly.org
+ 48 725 144 720

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”