Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


SiDLY dostawcą systemu teleopieki do projektu „Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez BARIER”.

Technologia teleopieki dostarczana przez firmę SiDLY została wybrana jako najlepsza w postępowaniu przetargowym do implementacji w województwie świętokrzyskim.

Dzięki zwycięstwu w przetargu organizowanym przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner – seniorzy ze Starachowic otrzymają opaski SiDLY Care.

Opaska telemedyczna SiDLY zostanie dostarczona 130 osobom samotnym i niesamodzielnym ze Starachowic. System teleopieki w Starachowicach już działa, a rozwiązanie dostarczane przez SiDLY – opaska telemedyczna – jest kolejnym krokiem, który pozwoli na zdalną opiekę niezależnie od miejsca i czasu. Użytkownik w każdej chwili może dzięki opasce wezwać pomoc opiekuna – wystarczy w urządzeniu nacisnąć przycisk SOS. Ponadto opaska zapewnia szereg funkcji takich jak pomiar tętna, temperatury skóry, detektor upadku, lokalizacja GPS i aGPS, monitoring zużycia baterii, jak również przypominanie o zażyciu leków, krokomierz czy też barometr.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż jako firma jesteśmy dostawcą całego systemu telemedycznego, w którego skład – oprócz opaski telemedycznej – wchodzi przyjazna użytkownikowi platforma telemedyczna.

Ogromnie cieszy nas coraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie telemedycyny oraz teleopieki. Dzięki powyższemu rozwiązaniu z pewnością uda się zniwelować wyzwania seniorów. Objęte programem zostaną osoby po 70-tym roku życia, niesamodzielne, niepełnosprawne, po przebytej hospitalizacji.

Serdecznie zapraszamy fundacje oraz samorządy do współpracy.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”